Last checked: 23-11-2022

Řecko - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Řecko nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

Cestovní omezení COVID-19 byla v Řecku zrušena. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

 

Dozvědět se více:
Travel.gov.greecehealthfirst
– cestovní poradenství


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

Cestovní omezení COVID-19 byla v Řecku zrušena. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

 

Dozvědět se více:
Travel.gov.greecehealthfirst
– cestovní poradenství


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

Cestovní omezení COVID-19 byla v Řecku zrušena. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

Vnitrostátní zdravotní opatření

V Řecku se pro přístup na veřejná místa nevyžaduje poskytnutí dokladu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu.

Dozvědět se více:
GreeceHealthprvní

Je na veřejnosti povinná rouška?

Použití roušek je vyžadováno pouze ve zdravotnických zařízeních a ve veřejné dopravě.

Je povinné sociální distancování?

Občané se vyzývají, aby všude uplatňovali pravidla fyzické vzdálenosti. Pro širokou škálu míst byla stanovena zvláštní pravidla pro omezení společenského kontaktu.

Preventivní opatření mohou podléhat změnám v závislosti na epizootologické úrovni jednotlivých regionálních jednotek.

Bezpečnostní opatření pro veřejnou dopravu

Nošení roušek je povinné ve veřejné dopravě, s výjimkou vlaků, letadel a dálkových autobusů.

Karanténa

Cestující, u nichž se vyskytne závažné příznaky onemocnění COVID-19, musí informovat recepci hotelu nebo lékaře na pohotovosti, který poskytne poradenství ohledně nezbytných kroků, a samoizolovat po dobu nejméně 5 dnů.

Self-izolace se doporučuje pro cestovatele, kteří mají mírné nebo žádné příznaky. Musí nosit masky FFP2 nebo KN95 ve veřejné dopravě.

Dozvědět se více:
GreeceHealthprvní

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o „digitálních certifikátech EU COVID“ vydaných v Řecku

V Řecku se pro přístup na veřejná místa nevyžaduje poskytnutí dokladu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu.

___


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: