Last checked: 23-11-2022

Finsko - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Finsko nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

Ve Finsku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Cestující nemusí předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

 

Dozvědět se více:

Oficiální informace o COVID-19

Navštivte Finsko

Finsko – požadavky na vstup

Finský institut pro zdraví a sociální zabezpečení


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

Ve Finsku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Cestující nemusí předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

 

Dozvědět se více:

Cestování do Finska

Pokyny pro pohraniční styk

Finský institut pro zdraví a sociální zabezpečení


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

Ve Finsku byla zrušena cestovní opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Použijí se obvyklá pravidla tranzitu.

Vnitrostátní zdravotní opatření

Ve Finsku se pro přístup do veřejných prostor nevyžaduje předložení dokladu o úplném očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu.

Finský institut pro zdraví a dobré životní podmínky vypracoval pokyny týkající se bezpečných vzdáleností a dobré hygieny během pandemie COVID-19. 

 

Dozvědět se více:

Omezení během onemocnění COVID-19

Přenos a ochrana

Omezení na regionální nebo místní úrovni

Omezení COVID-19 byla zrušena. Finské regiony a autonomní provincie mohou poskytnout další informace o místních doporučeních.

 

Dozvědět se více:

Omezení COVID-19

Je na veřejnosti povinná rouška?

Použití roušek ve specifických situacích se doporučuje v celé zemi.

 

Dozvědět se více:

Přenos a ochrana

Je povinné sociální distancování?

Finské zdravotnické úřady doporučují udržovat odstup od ostatních podle vlastního uvážení.

 

Dozvědět se více:

Přenos a ochrana

Setkání

V současné době neexistují žádná shromažďovací omezení.

Bezpečnostní opatření pro veřejnou dopravu

Facemasky se doporučují v některých obcích a v některých případech:

  • Pokud jste byli vystaveni onemocnění COVID-19 nebo máte podezření, že ji máte.
  • Pokud máte příznaky respirační infekce, ale musíte se pohybovat mimo váš domov.

Noste masky podle vlastního uvážení.

Karanténa

Samoizolace

Pokud existuje riziko infekce, měli byste se vyhnout kontaktu s lidmi a zůstat doma po dobu nejméně 5 dnů. Můžete udělat domácí test a dokončit hodnocení symptomů na Omaolo.fi

Pokud se u Vás objeví závažné příznaky, včetně dušnosti, nebo se váš celkový stav zhorší, měli byste okamžitě kontaktovat zdravotnické služby.

V některých situacích je stále důležité nechat se otestovat zdravotnickými službami. Viz podrobné pokyny, co dělat, pokud máte příznaky, které jsou v souladu s koronavirem nebo pozitivním výsledkem testu na koronavirus.

 

Karanténa

V současné době jsou lidé infikovaní onemocněním COVID-19 zřídka nařízeni karanténou nebo izolací. Může být vhodné, pokud šíření infekce nelze zabránit jinými prostředky.

Oficiální karanténa je správní rozhodnutí lékaře pro kontrolu přenosných nemocí, který rovněž rozhoduje o délce karantény.

Další informace naleznete v karanténě a izolaci.

Restaurační zařízení

Ano

V současné době neexistují žádná omezení restauračních aktivit.

Zdravotní protokoly pro cestovní ruch a turisty

Cestující přijíždějící do Finska budou informováni o pokynech Finska pro bezpečné znovuotevření tuzemského cestovního ruchu:

  • hygiena a bezpečné vzdálenosti
  • doporučení, jak se vyhnout fyzickému kontaktu.

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o „digitálních certifikátech EU COVID“ vydaných ve Finsku 

Ve Finsku již není pro přístup do veřejných prostor vyžadován „digitální certifikát EU COVID“.

Finské regionální orgány mohou provádět zvláštní územní předpisy. Další podrobnosti naleznete v sekci vnitrostátních zdravotních opatření.

___

 


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: