Last checked: 23-11-2022

Estonsko - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Estonsko nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

V Estonsku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu. 

Dozvědět se více:

Navštivte Estonsko

Kriis.ee


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

V Estonsku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

Dozvědět se více:

Navštivte Estonsko

Kriis.ee


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

V Estonsku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

Nadále platí pravidla týkající se požadavků na letištní průjezdní víza.

Vnitrostátní zdravotní opatření

Většina opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 byla zrušena. Masky se nosí při použití veřejné dopravy.

Dozvědět se více: 

Navštivte Estonsko

Kriis.ee

Je na veřejnosti povinná rouška?

Obličejové masky se doporučují pro použití ve veřejné dopravě.

Bezpečnostní opatření pro veřejnou dopravu

Obličejové masky se doporučují pro použití ve veřejné dopravě.

Karanténa

Osoby infikované koronavirem musí samoizolovat po dobu nejméně pěti dnů (za předpokladu, že v poslední den izolace uplynulo nejméně 24 hodin od zmizení příznaků). 

Dozvědět se více: 

Navštivte Estonsko

Kriis.ee

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o „digitálních certifikátech EU COVID“ vydaných v Estonsku

Cestující nemusí předkládat certifikát o onemocnění COVID-19, aby mohli vstoupit do veřejných prostor nebo se účastnit akcí. 

___


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: