Last checked: 23-11-2022

Česko - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Česko nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

Cestovní omezení COVID-19 byla v Česku zrušena. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

Dozvědět se více:


Ministerstvo vnitrana portálu COVID-19


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

Cestovní omezení COVID-19 byla v Česku zrušena. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

Dozvědět se více:


Ministerstvo vnitrana portálu COVID-19


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

Cestovní omezení COVID-19 byla v Česku zrušena. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

Dozvědět se více:

Portál COVID-19

Vnitrostátní zdravotní opatření

Většina opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 byla zrušena. Certifikáty o očkování, zotavení nebo negativním výsledku testu se již nepožadují pro vstup do vnitřních prostor nebo pro účast na vnitřních akcích. Nicméně, respirátory a obličejové masky musí být stále nosí v některých prostředích.

Dozvědět se více:

COVID Portál

Je na veřejnosti povinná rouška?

Obličejové masky a respirátory se nosí ve veřejné dopravě, nemocnicích, lékárnách a sociálních službách. Existují výjimky pro děti mladší 2 let a také pro osoby s mentálním postižením a závažnými duševními poruchami.

Bezpečnostní opatření pro veřejnou dopravu

Respirátory a masky se nosí ve veřejné dopravě.

Karanténa

Pravidla pro karanténu a izolaci, dobu trvání a výjimky jsou vysvětlena na portálu Covid.

Další informace:

Portál o pandemii COVID

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o „digitálních certifikátech EU COVID“ vydaných v Česku

Pro přístup do veřejných prostor a vnitřních prostor již není vyžadován doklad o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledcích testů. Další podrobnosti naleznete v části Opatření

___


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: