Last checked: 23-11-2022

Чехия - Пътуване и национални здравни правила във връзка с COVID, цифров COVID сертификат на ЕС

Информацията на тази страница се извлича от Re-open EU — там ще намерите най-новите данни.

Тази страница е машинно преведена. За оригиналния текст вижте версията на английски език.

С цел осигуряване на условия за безопасно пътуване държавите от ЕС се споразумяха за координиран подход към ограниченията на свободното движение в отговор на пандемията от коронавирус. Сега правилата на ЕС отчитат статуса на хората по отношение на COVID-19, доказан с валиден цифров COVID сертификат на ЕС.

Информация за пътуванията и здравните мерки в ЕС е достъпна онлайн — пътуващите могат да намерят актуални данни за всички въведени специални правила, както и данни за равнищата на заразяване.

Проверете какви мерки, свързани с пътуванията, се прилагат в Чехия.

Какви са правилата за влизане в тази държава от държава от ЕС или асоциирана към Шенген държава?

Ограниченията за пътуване във връзка с COVID-19 бяха премахнати в Чехия. От пътуващите не се изисква да представят доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест.

Научете повече:

Портал за COVID-19
Министерство на вътрешните работи


___

Най-новата информация за разпоредбите за въздушния транспорт за тази страна можете да намерите на уебсайта на IATA.

Можете също така да намерите информация за вашите права на пътниците на нашия портал за граждани.

Документи, които трябва да пътувате в Европа
Здравно покритие за временен престой

Какви са правилата за влизане в тази държава извън държава — членка на ЕС, или държава, асоциирана към Шенген?

Ограниченията за пътуване във връзка с COVID-19 бяха премахнати в Чехия. От пътуващите не се изисква да представят доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест.

Научете повече:

Портал за COVID-19
Министерство на вътрешните работи


___

Най-новата информация за разпоредбите за въздушния транспорт за тази страна можете да намерите на уебсайта на IATA.

Можете също така да намерите информация за вашите права на пътниците на нашия портал за граждани.

Документи, които трябва да пътувате в Европа
Здравно покритие за временен престой

Мога ли да премина транзитно през тази държава?

Ограниченията за пътуване във връзка с COVID-19 бяха премахнати в Чехия. От пътуващите не се изисква да представят доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест.

Научете повече:

Портал за COVID-19

Национални здравни мерки

Повечето мерки във връзка с COVID-19 бяха премахнати. Сертификатите за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от теста вече не се изискват за влизане в закрити помещения или за участие в събития на закрито. Въпреки това, респиратори и маски за лице все още трябва да се носят в някои настройки.

Научете повече:

Портал за COVID

Задължително ли е да се носи предпазна маска на обществени места?

Маските за лице и респираторите се носят в обществения транспорт, болниците, аптеките и социалните услуги. Има изключения за деца под 2-годишна възраст, както и за хора с умствени увреждания и тежки психични разстройства.

Мерки за безопасност в обществения транспорт

Респиратори и маски за лице се носят в обществения транспорт.

Карантина

Правилата за карантина и изолация, продължителност и изключения са обяснени на портала за Covid.

Научете повече:

Портал за COVID

Използване на сертификати за COVID-19 на национално равнище

Информация относно „Цифрови сертификати на ЕС за COVID“, издадени в Чехия

Предоставянето на доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателни резултати от тестове вече не е необходимо за достъп до обществени места и места за настаняване на закрито. Моля, вижте раздела „Мерки“ за повече подробности. 

___


Цифровият сертификат на ЕС за COVID(EUDCC) е цифрово доказателство, валидно във всички държави от ЕС, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, е било възстановено от COVID-19 или е получило отрицателен резултат от теста. Националните органи отговарят за издаването на удостоверението.

Научете повече:
EUDCC — Въпроси и отговори
EUDCC — информационен документ

Споделяне на страницата: