Last checked: 23-11-2022

Cypern - Covidregler för resor, nationella smittskyddsregler och EU:s digitala covidintyg

Informationen på den här sidan kommer från Reopen.eu, där du hittar de senaste uppdateringarna.

Den här sidan är en maskinöversättning av den engelska texten.

För att garantera ett säkert resande har EU-länderna enats om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten till följd av coronapandemin. EU-reglerna beaktar din covid-19-status enligt uppgifterna i ett giltigt digitalt EU-covidintyg.

På nätet finns information om resor och smittskyddsåtgärder i EU så att resenärerna vet vilka regler som gäller och hur smittläget ser ut.

Se vilka åtgärder som gäller för resor till Cypern.

Vilka regler gäller för att resa in i det här landet från ett EU-land eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Cypern. Det krävs inga bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller negativa testresultat.

 

Läs mer:
Cyperns

kontaktpunkt
för CoronavirusReseprotokoll för Cypern:

Covid-19 callcenter, tillgängligt från måndag till söndag (kl. 8:00–20:00 Cypern tid) kl. 1474 (samtal inom Cypern) och på + 357 22 285757 (samtal från utlandet). Denna tjänst ger direkt, aktuell och heltäckande information om alla statliga initiativ som rör covid-19.

Särskild e-postadress:  travel2022@visitcyprus.com

Facebook Messenger: https://www.facebook.com/VisitCyprus.cy


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Vilka regler gäller för inresa till detta land från ett land utanför EU eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Cypern. Det krävs inga bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller negativa testresultat.

 

Läs mer:
Cyperns

kontaktpunkt
för CoronavirusReseprotokoll för Cypern:

Covid-19 callcenter, tillgängligt från måndag till söndag (kl. 8:00–20:00 Cypern tid) kl. 1474 (samtal inom Cypern) och på + 357 22 285757 (samtal från utlandet). Denna tjänst ger direkt, aktuell och heltäckande information om alla statliga initiativ som rör covid-19.

Särskild e-postadress:  travel2022@visitcyprus.com

Facebook Messenger: https://www.facebook.com/VisitCyprus.cy


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Får jag resa genom landet?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Cypern. Det krävs inga bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller negativa testresultat.

Nationella hälsoåtgärder

I Cypern krävs att covid-19-intyg endast tillhandahålls för att få tillgång till vissa hälso- och sjukvårdsanläggningar. Närmare uppgifter finns i avsnittet Nationell användning av covid-19-intyg.

Läs mer:
Reseprotokoll Cypern
Coronavirus
visitcyprus

Användbara kontakter:
474 och 22421600 (08:00–20:00)
contacttracing2@moh.gov.cy

Begränsningar på regional eller lokal nivå

För närvarande finns det inga restriktioner för rörelsefrihet. Resenärer har tillgång till alla tjänster och faciliteter på Cypern. Det krävs inga bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller negativa testresultat.

Måste man ha munskydd på offentliga platser?

Det är obligatoriskt att använda ansiktsmasker i kollektivtrafiken och på sjukhus, hälso- och sjukvårdsinrättningar, vårdhem, vårdcentraler för utsatta grupper och apotek.

Barn under 12 år är undantagna.

Användning av dubbla kirurgiska masker eller KN95/FFP2-masker rekommenderas. Masker bör undvikas.

Säkerhetsåtgärder i kollektivtrafiken

Att bära ansiktsmasker är obligatoriskt för alla maens av offentliga och privata transporter (inklusive taxi). Barn under 12 år är undantagna.

Karantän

Resenärer som testar positivt på covid-19 under sin vistelse kan antingen förflyttas till särskilda inneslutningsanläggningar som anges av hälsoministeriet, där de kommer att rymmas kostnadsfritt, eller självisolera i lokaler som de själva väljer, på egen bekostnad.

Personer som har covid-19 måste självisolera i 7 dagar, och ett negativt testresultat krävs inte för att avsluta karantänen. De kan förkorta karantänen om inga symtom uppstår och om de utför ett negativt molekylärt (PCR) test på dag 5 eller på dag 6, på egen bekostnad.

Nära kontakter med bekräftade covid-19-fall bör följa hälsoministeriets riktlinjer för egenkontroll. Isolering är inte obligatoriskt, men att ta ett test på dag 3 och på dag 5 efter kontakten rekommenderas.

Molekylära (PCR) tester kan utföras i privata laboratorier som anges av regeringen. Snabba antigentester kan utföras på de flesta laboratorier och apotek på Cypern. Det finns också en förteckning över provtagningscentraler för molekylära tester på remiss från läkare eller hälsovårdsministeriet.

Läs mer:
Reseprotokoll Riktlinjer
för bekräftade covid-19-fall

Finns det hälsoskyddsregler som gäller för turister och turistnäringen?

Förbättrade hälso-, säkerhets- och hygienprotokoll gäller för alla gästfrihetsinrättningar, kulturplatser och nöjesställen.

Andra säkerhetsåtgärder

Asylsökande måste utföra ett covid-19-test innan de går in i mottagningslokalerna och stanna i karantän i 14 dagar.

Nationell användning av covid-19-intyg

Information om EU:s digitala covidintyg som utfärdats i Cypern

På Cypern:

  • ett negativt resultat för ett molekylärt test (giltigt 48 timmar) eller ett snabbt antigentest (giltigt 24 timmar) krävs för att besöka patienter på offentliga och privata sjukhus, vårdhem och logianläggningar för utsatta grupper.
  • det krävs bevis på fullständig vaccination eller ett negativt resultat för ett molekylärt test (giltigt 72 timmar) eller ett snabbt antigentest (giltigt 48 timmar) för att besöka öppenvården vid medicinska och diagnostiska centra.

Barn yngre än 6 år är undantagna.

Godkända covid-19-intyg omfattar:

  • Bevis på fullständig vaccination.
    Giltighet: mellan 14 dagar och 7 månader efter den primära vaccinationsserien administrerades, eller efter boosterdosen. För personer yngre än 18 år har vaccinationsintyg med ett fullständigt primärt schema inget utgångsdatum.
    Godkända vacciner: vacciner som är godkända i Europeiska unionen, samt COVISHIELD, SKBio, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), COVOVAX, Sinovac (CoronaVac), Covaxin och, endast om de administreras som boosterdos, Sputnik Light.
  • Bevis på återhämtning från covid-19, giltigt i 90 dagar efter det första positiva testresultatet.

___

 


EU:sdigitala covidintyg (EUDCC) är digitalt bevis, giltigt i alla EU-länder, att en person antingen har vaccinerats mot covid-19, har återhämtat sig från covid-19 eller fått ett negativt testresultat. De nationella myndigheterna ansvarar för utfärdandet av intyget.

Läs mer:
EUDCC – Frågor och svar
EUDCC – Faktablad

Dela denna sida: