Last checked: 23-11-2022

Kypr - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Kypr nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

Na Kypru byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

 

Dozvědět se více:
Kyperský koronavirus
Cestovní protokol

Kontaktní místo pro Kypr:

Call centrum COVID-19, které je k dispozici od pondělí do neděle (8:00–20:00 kyperského času) v roce 1474 (volání na Kypru) a na +357 22 285757 (volání ze zahraničí). Tato služba poskytuje přímé, včasné a komplexní informace o všech vládních iniciativách souvisejících s onemocněním COVID-19.

Vyhrazená e-mailová adresa:  travel2022@visitcyprus.com

Facebook Messenger: https://www.facebook.com/VisitCyprus.cy


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

Na Kypru byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

 

Dozvědět se více:
Kyperský koronavirus
Cestovní protokol

Kontaktní místo pro Kypr:

Call centrum COVID-19, které je k dispozici od pondělí do neděle (8:00–20:00 kyperského času) v roce 1474 (volání na Kypru) a na +357 22 285757 (volání ze zahraničí). Tato služba poskytuje přímé, včasné a komplexní informace o všech vládních iniciativách souvisejících s onemocněním COVID-19.

Vyhrazená e-mailová adresa:  travel2022@visitcyprus.com

Facebook Messenger: https://www.facebook.com/VisitCyprus.cy


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

Na Kypru byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

Vnitrostátní zdravotní opatření

Na Kypru je poskytování certifikátů o onemocnění COVID-19 vyžadováno pouze pro přístup k určitým zdravotnickým zařízením. Podrobnosti jsou k dispozici v sekci Národní používání certifikátů COVID-19.

Dozvědět se více:
Cestovní protokol
Kypr Coronavirus
visitcyprus

Užitečné kontakty:
474 a 22421600 (08:00–20:00)
contacttracing2@moh.gov.cy

Omezení na regionální nebo místní úrovni

V současné době neexistují žádná omezení pohybu. Cestující mají přístup ke všem službám a zařízením na Kypru. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

Je na veřejnosti povinná rouška?

Používání roušek je povinné pro veřejnou dopravu a uvnitř nemocnic, zdravotnických zařízení, pečovatelských domů, ubytovacích středisek pro zranitelné skupiny a lékárny.

Děti mladší 12 let jsou osvobozeny od daně.

Doporučuje se používat dvojité chirurgické masky nebo masky KN95/FFP2. Je třeba se vyhnout látkovým maskám.

Bezpečnostní opatření pro veřejnou dopravu

Nošení roušek je povinné na všech místech veřejné i soukromé dopravy (včetně taxíků). Děti mladší 12 let jsou osvobozeny od daně.

Karanténa

Cestující, kteří během svého pobytu testují na COVID-19 pozitivní výsledky, mohou být buď převedeni do vyhrazených zařízení určených ministerstvem zdravotnictví, kde budou bezplatně ubytováni, nebo sami izolováni v prostorách podle vlastního výběru na vlastní náklady.

Osoby, které trpí onemocněním COVID-19, musí být izolovány po dobu 7 dnů a k ukončení karantény se nevyžaduje negativní výsledek testu. Mohou zkrátit karanténu, pokud se nevyskytnou žádné příznaky a pokud provedou negativní molekulární (PCR) test 5. den nebo 6. den, na vlastní náklady.

Úzké kontakty potvrzených případů onemocnění COVID-19 by se měly řídit pokyny ministerstva zdravotnictví pro vlastní monitorování. Izolace není povinná, ale provedení testu 3. a 5. den po kontaktu se doporučuje.

Molekulární (PCR) testy mohou být prováděny v soukromých laboratořích uvedených vládou. Rychlé testy na antigen mohou být provedeny ve většině laboratoří a lékáren na Kypru. K dispozici je také seznam středisek odběru vzorků pro molekulární testy na základě doporučení lékařů nebo Ministerstva zdravotnictví.

Dozvědět se více:

Pokyny k cestovnímu protokolupro potvrzené případy COVID-19

Zdravotní protokoly pro cestovní ruch a turisty

Posílené zdravotní, bezpečnostní a hygienické protokoly platí ve všech pohostinských zařízeních, kulturních místech a zábavních místech.

Další opatření

Žadatelé o azyl musí před vstupem do přijímacích zařízení provést test na COVID-19 a zůstat v karanténě po dobu 14 dnů.

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o „digitálních certifikátech EU COVID“ vydaných na Kypru

Na Kypru:

  • pro návštěvu pacientů ve veřejných a soukromých nemocnicích, pečovatelských domech a ubytovacích zařízeních pro zranitelné skupiny je nutné poskytnout negativní výsledek molekulárního testu (platný 48 hodin) nebo rychlého testu na antigen (platný 24 hodin).
  • k návštěvě ambulantních a diagnostických středisek je nutné předložit doklad o úplném očkování nebo negativním výsledku molekulárního testu (platného 72 hodin) nebo rychlého testu na antigen (platný 48 hodin).

Děti mladší 6 let jsou osvobozeny od daně.

Mezi akceptované certifikáty COVID-19 patří:

  • Doklad o úplném očkování.
    Platnost: mezi 14 dny a 7 měsíci po podání primární vakcinační série nebo po posilovací dávce. U osob mladších 18 let, certifikáty o očkování s plným primárním rozvrhem nemají datum vypršení platnosti.
    Přijaté vakcíny: vakcíny registrované v Evropské unii, stejně jako COVISHIELD, SKBio, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), COVOVAX, Sinovac (CoronaVac), Covaxin a pouze pokud jsou podávány jako posilovací dávka, Sputnik Light.
  • Doklad o zotavení z onemocnění COVID-19, platný po dobu 90 dnů od prvního pozitivního výsledku testu.

___

 


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: