Last checked: 23-11-2022

Bulharsko - Cestovanie v súvislosti s ochorením COVID-19 a vnútroštátne pravidlá v oblasti zdravia, digitálny COVID preukaz EÚ

Informácie na tejto stránke pochádzajú z portálu Reopen.eu – pozrite si na ňom najnovšie aktualizácie.

Táto stránka bola strojovo preložená. Pozrite si pôvodné anglické znenie.

S cieľom zaistiť bezpečné cestovanie sa krajiny EÚ dohodli na koordinovanom prístupe k obmedzeniam voľného pohybu v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. V pravidlách EÚ sa teraz zohľadňuje váš stav v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý sa preukazuje platným digitálnym COVID preukazom EÚ.

Informácie o cestovaní a zdravotných opatreniach v EÚ sú k dispozícii online. Cestujúci tak majú prístup k aktuálnym informáciám o všetkých zavedených osobitných pravidlách, ako aj k údajom o mierach infekcie.

Overte si konkrétne opatrenia, ktoré sa uplatňujú na cestovanie do krajiny Bulharsko.

Aké sú pravidlá vstupu do tejto krajiny z členského štátu EÚ alebo z krajiny pridruženej k schengenskému priestoru?

V Bulharsku boli zrušené cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnych výsledkoch testov sa nevyžaduje.

 

Prečítajte si viac:
Ministerstvo zahraničných vecí – informácie o cestovaní
Kontaktné miesto pre Bulharsko: 24/7 telefón
ministerstva zahraničných vecí: + 359 2 948 24 04 a e-mail: crisis@mfa.bg
užitočné kontakty (v bulharčine)


___

Najnovšie informácie o predpisoch týkajúcich sa leteckej dopravy pre túto krajinu nájdete na webovej stránke IATA.

Informácie o vašich právach cestujúcich nájdete aj na našom portáli pre občanov.

Doklady, ktoré potrebujete na cestovanie v Európe
Zdravotné poistenie pre dočasné pobyty

Aké sú pravidlá vstupu do tejto krajiny z územia mimo členského štátu EÚ alebo krajiny pridruženej k schengenskému priestoru?

V Bulharsku boli zrušené cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnych výsledkoch testov sa nevyžaduje.

 

Prečítajte si viac:
Ministerstvo zahraničných vecí – informácie o cestovaní
Kontaktné miesto pre Bulharsko: 24/7 telefón
ministerstva zahraničných vecí: + 359 2 948 24 04 a e-mail: crisis@mfa.bg
užitočné kontakty (v bulharčine)


___

Najnovšie informácie o predpisoch týkajúcich sa leteckej dopravy pre túto krajinu nájdete na webovej stránke IATA.

Informácie o vašich právach cestujúcich nájdete aj na našom portáli pre občanov.

Doklady, ktoré potrebujete na cestovanie v Európe
Zdravotné poistenie pre dočasné pobyty

Môžem cez túto krajinu uskutočniť tranzit?

V Bulharsku boli zrušené cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnych výsledkoch testov sa nevyžaduje.

Vnútroštátne zdravotné opatrenia

Väčšina zdravotných obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 bola v Bulharsku zrušená.

Poskytnutie dôkazu o úplnom očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom výsledku testu na prístup k verejným miestam sa nevyžaduje.

Prečítajte si viac:
Bulharské ministerstvo zdravotníctva (v bulharskom jazyku)

Obmedzenia na regionálnej alebo miestnej úrovni

Informácie o súčasných regionálnych opatreniach sú k dispozícii na vládnom informačnom portáli pre COVID-19 (v bulharskom jazyku).

Vyžaduje sa nosenie rúška na verejnosti?

Používanie rúšok sa vyžaduje v zdravotníckych zariadeniach a v inštitúciách poskytujúcich sociálne a rezidenčné služby pre deti a dospelých.

Deti mladšie ako 6 rokov sú oslobodené.

Sú obmedzené sociálne kontakty?

Fyzický odstup 1,5 m je povinný vo verejných priestoroch pod šírym nebom, kde sa zhromažďujú ľudia, ktorí nepatria do tej istej domácnosti.

Karantény

Ľudia s ochorením COVID-19 musia byť v karanténe 7 dní.

Úzke kontakty s potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 musia byť v karanténe počas 5 dní.

Ľudia, ktorí za posledné tri mesiace ukončili sériu primárneho očkovania, dostali posilňovaciu dávku alebo sa prekonali z ochorenia COVID-19, sú oslobodení od povinnosti karantény.

Vnútroštátne používanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19

Informácie o „digitálnych COVID preukazoch EÚ“ vydaných v Bulharsku

Poskytnutie dôkazu o úplnom očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom výsledku testu sa nevyžaduje na prístup k verejným miestam v Bulharsku.

___


Digitálny COVID preukaz EÚ(EUDCC) je digitálnym dôkazom platným vo všetkých krajinách EÚ, že osoba bola buď zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, zotavila sa z ochorenia COVID-19 alebo dostala negatívny výsledok testu. Za vydanie osvedčenia sú zodpovedné vnútroštátne orgány.

Prečítajte si viac:
EUDCC – Otázky a odpovede
EUDCC – prehľad

Zdieľať túto stránku: