Last checked: 20-10-2021

Østrig - Coronarejseregler, EU’s digitale covidcertifikat og gældende restriktioner

Informationerne på denne side stammer fra Reopen EU, hvor du finder de seneste opdateringer.

Denne side er maskinoversat. Hvis du vil se den oprindelige tekst, kan du gå til den engelske udgave.

For at gøre det muligt for folk at rejse sikkert under den fortsatte coronaviruspandemi har EU-landene aftalt at have den samme tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed. Der er nu indført et såkaldt trafiklyssystem, der inddeler EU-landene (EU 27 + Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) efter den epidemiologiske situation (smittetrykket). Rejsende kan på nettet finde information om dette og de seneste oplysninger om restriktioner og særlige regler om f.eks. karantæne og test.

Da nogle lande har strengere regler end andre, er det en god idé at gå ind på Reopen EU og tjekke de særlige regler, der gælder for rejser til Østrig.

Hvad er reglerne for at rejse ind i dette land fra et andet EU-land eller et associeret Schengenland med og uden EU’s digitale covidcertifikat?

Dette land er allerede tilsluttet Gateway og udsteder og/eller verificerer mindst ét EU Digital COVID-certifikat (Vaccination, Recovery, Test)

Indrejse i dette land med EU's digitale covid-certifikat

Indehavere af "EU's digitale covid-certifikater" (EUDCC) kan indrejse i Østrig uden at være underlagt yderligere restriktioner, hvis deres certifikat indeholder en af følgende: 

 • Vaccinationscertifikat, som er gyldigt, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
  • Den anden vaccinedosis er modtaget, og der er ikke gået mere end 360 dage siden, mellem den første og den anden dosis skal der være gået mindst 14 dage. 
  • 21 dage og højst 270 dage efter vaccinationen for vacciner, for hvilke der kun er planlagt én dosis
  • Der er siden da gået vaccination med en enkelt dosis af enhver vaccine og højst 360 dage for personer, der er kommet sig efter covid-19 (efter et positivt resultat af en covid-19-test mindst 21 dage før vaccinationsdatoen).
  • En ekstra dosis vaccine til en af de tidligere nævnte er blevet modtaget mindst 120 dage efter den sidste planlagte dosis, og der er ikke gået mere end 360 dage siden. 

  Følgende vacciner gælder for indførsel til Østrig: 

  • Comirnaty fra BioNtech/Pfizer (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Vaxzevria/AstraZeneca (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Covid-19 Vaccine Janssen fra Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Covid-19-vaccine Moderna (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Covishield fra Serum Institute of India (ikke accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Sinopharm SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inaktiveret (InCoV) (ikke accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Sinovac-Coronavac vaccine, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inaktiveret (ikke accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
 • Attest for genopretning efter covid-19 inden for de seneste 180 dage
 • En PCR-test forud for afrejsen (taget inden for 72 timer før ankomst) eller en hurtig antigentest (taget inden for 48 timer før ankomst) — ved indrejse på direkte flyvninger fra Cypern er kun en PCR-test gyldig. Hvis det på grund af særlige omstændigheder ikke er muligt straks at teste i lufthavnen, kan testen i undtagelsestilfælde tages inden for 24 timer. Fritagelse for en negativ PCR-test for personer, der allerede er kommet sig inden for de seneste 90 dage, og som ikke længere udgør en epidemiologisk risiko, men som stadig er testet positive der kræves lægeerklæring [skabelon på tysk/på engelsk].

Børn under 12 år er undtaget.

Indrejse i dette land uden EU's digitale covid-certifikat eller med et certifikat, der ikke opfylder nationale krav

Rejsende på 12 år eller derover skal enten:

 • være vaccineret. Som bevis skal rejsende enten medbringe en lægeattest (på tysk/ på engelsk) eller en vaccinationsattest, som er gyldig, hvis:
  • den anden vaccinedosis er modtaget, og der er ikke gået mere end 360 dage siden, mellem den første og den anden dosis skal der være gået mindst 14 dage.
  • Der er gået 21 dage og højst 270 dage efter vaccinationen, når der er tale om vacciner, for hvilke der kun er planlagt én dosis
  • der er siden da gåetvaccination med en enkelt dosis af enhver vaccine og højst 360 dage for personer, der er kommet sig efter covid-19 (efter et positivt resultat af en covid-19-test mindst 21 dage før vaccinationsdatoen).
  • En ekstra dosis vaccine til en af de tidligere nævnte er blevet modtaget mindst 120 dage efter den sidste planlagte dosis, og der er ikke gået mere end 360 dage siden. 

  Følgende vacciner gælder for indførsel til Østrig:

  • Comirnaty fra BioNtech/Pfizer (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Vaxzevria/AstraZeneca (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Covid-19 Vaccine Janssen fra Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Covid-19-vaccine Moderna (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Covishield fra Serum Institute of India (ikke accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Sinopharm SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inaktiveret (InCoV) (ikke accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Sinovac-Coronavac vaccine, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inaktiveret (ikke accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)

 • fremlægge en attestering af, at de er kommet sig efter covid-19.
  Som bevis skal rejsende enten medbringe en lægeattest (påtysk / på engelsk) eller en helbredelsesattest, der bekræfter infektion med SARS-CoV-2 inden for de seneste 180 dage, attesteret ved molekylærbiologi (f.eks. PCR-test). Bevis for neutraliserende antistoffer, der ikke er ældre end 90 dage, svarer til et sådant certifikat.
 • dertilvejebringes en PCR-test forud for afgang (taget inden for 72 timer før ankomsten) eller en hurtig antigentest (taget inden for 48 timer før ankomsten) eller udførelse af en test inden for 24 timer efter ankomsten.
  Som bevis skal rejsende enten medbringe en helbredsgodkendelse (påtysk / på engelsk) eller en testattest udstedt på tysk eller engelsk, der bekræfter, at indehaveren har testet negativt for SARS-CoV-2 (PCR eller antigentest), der som minimum skal indeholde følgende oplysninger:
  • for- og efternavn på den testede person
  • fødselsdato
  • dato og klokkeslæt for udtagning af prøver
  • infektionsstatus (positiv eller negativ)
  • underskrift af den person, der udfører testen, og stemplet for det institut, der udfører testen (eller streg- eller QR-kode).
  • Ved indrejse på direkte flyvninger fra Cypern er kun en PCR-test (eller en lægeerklæring om en PCR-test) gyldig. Hvis det på grund af særlige omstændigheder ikke er muligt straks at teste i lufthavnen, kan testen i undtagelsestilfælde tages inden for 24 timer. Fritagelse for en negativ PCR-test for personer, der allerede er kommet sig inden for de seneste 90 dage, og som ikke længere udgør en epidemiologisk risiko, men som stadig er testet positive der kræves lægeerklæring [skabelon på tysk/på engelsk].

 

Læs mere:
www.oesterreich.gv.at
Pre-Travel-Clearance
www.austria.info


Dokumenter du skal have med for at rejse i Europa
Sygesikring under midlertidige ophold

Hvad er EU's digitale covidcertifikat?

Oplysninger om "EU digitale COVID-certifikater" udstedt i Østrig

___EU's forordning om et digitalt covid-certifikat trådte i kraft den 1. juli 2021. EU-borgere og indbyggere vil nu kunne få deres digitale covid-certifikater udstedt og verificeret i hele EU. De nationale myndigheder er ansvarlige for udstedelsen af attesten. 

Certifikatet giver en standardiseret anerkendelse af indehaverens status med hensyn til vaccination, genfinding efter covid-19 eller testresultat. På trods af det europæiske digitale covid-certifikat er de enkelte lande fortsat ansvarlige for fastlæggelsen af deres egne indrejsekrav og -regler, som ikke er standardiserede på EU-plan. Det betyder, at hvad der kræves for at indtaste ved forelæggelse af dette certifikat, afhænger af de foranstaltninger og indrejseregler, der er gældende på din destination. 

 

Læs mere: 

Oplysninger om "EU's digitale covid-certifikat" 

Pressemeddelelse 

Spørgsmål & Svar 

Faktablad 

Kan jeg som tredjelandsstatsborger, der ikke kommer fra hverken EU, Norge, Schweiz, Island eller Liechtenstein, rejse ind i dette land uden at være underlagt ekstraordinære restriktioner?

Rejsende skal IKKE udfylde formularen til klargøring forud for rejsen, hvis de rejser ind fra stater eller områder med lav epidemiologisk risiko, være i besiddelse af dokumentation for vaccination, helbredelse eller et negativt testresultat i overensstemmelse med nedenstående krav og ikke har opholdt sig i nogen anden stat eller et andet område end dem, der har lav epidemiologisk risiko, eller Østrig i de seneste 10 dage. 

Rejsende skal udfylde formularen til klargøring forud for rejsen, hvis de ikke kan fremlægge et sådant bevis eller har opholdt sig i en anden stat eller et andet område end dem, der har en lav epidemiologisk risiko, eller Østrig inden for de seneste 10 dage. 

Lande og områder er inddelt i tre kategorier som angivet nedenfor. 

 1. Lande eller områder med "lav epidemiologisk risiko" (se tillæg 1 tilforordningen om indførelse afcovid-19 2021)

Rejsende fra disse områder skal enten: 

 • være vaccineret. Som bevis skal rejsende enten medbringe en lægeattest (på tysk/ på engelsk) eller en vaccinationsattest, som er gyldig, hvis:
  • den anden vaccinedosis er modtaget, og der er ikke gået mere end 360 dage siden, mellem den første og den anden dosis skal der være gået mindst 14 dage.
  • Der er gået 21 dage og højst 270 dage efter vaccinationen, når der er tale om vacciner, for hvilke der kun er planlagt én dosis
  • der er siden da gået vaccination med en enkelt dosis af enhver vaccine og højst 360 dage for personer, der er kommet sig efter covid-19 (efter et positivt resultat af en covid-19-test mindst 21 dage før vaccinationsdatoen).
  • En ekstra dosis vaccine til en af de tidligere nævnte er blevet modtaget mindst 120 dage efter den sidste planlagte dosis, og der er ikke gået mere end 360 dage siden.

  Følgende vacciner gælder for indførsel til Østrig:

  • Comirnaty fra BioNtech/Pfizer (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Vaxzevria/AstraZeneca (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Covid-19 Vaccine Janssen fra Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Covid-19-vaccine Moderna (også accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Covishield fra Serum Institute of India (ikke accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Sinopharm SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inaktiveret (InCoV) (ikke accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
  • Sinovac-Coronavac vaccine, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inaktiveret (ikke accepteret som nationalt bevis for lav epidemiologisk risiko)
 • fremlægge en attestering af, at de er kommet sig efter covid-19.
  Som bevis skal rejsende enten medbringe en lægeattest (påtysk / på engelsk) eller en helbredelsesattest, der bekræfter infektion med SARS-CoV-2 inden for de seneste 180 dage, attesteret ved molekylærbiologi (f.eks. PCR-test). Bevis for neutraliserende antistoffer, der ikke er ældre end 90 dage, svarer til et sådant certifikat.
 • der tilvejebringes en PCR-test før afgang (taget inden for 72 timer før ankomsten) eller en hurtig antigentest (taget inden for 48 timer før ankomsten) eller udførelse af en test inden for 24 timer efter ankomsten.
  Som bevis skal rejsende enten medbringe en helbredsgodkendelse (påtysk / på engelsk) eller en testattest udstedt på tysk eller engelsk, der bekræfter, at indehaveren har testet negativt for SARS-CoV-2 (PCR eller antigentest), der som minimum skal indeholde følgende oplysninger:
  • for- og efternavn på den testede person
  • fødselsdato
  • dato og klokkeslæt for udtagning af prøver
  • infektionsstatus (positiv eller negativ)
  • underskrift af den person, der udfører testen, og stemplet for det institut, der udfører testen (eller streg- eller QR-kode).

2. "Virusvariant"-lande eller -områder (se tillæg 2 tilforordningen omindførelse af covid-19 2021)

Indrejse fra disse områder er i princippet forbudt (bortset fra bl.a. erhvervsmæssige formål, østrigske statsborgere, EU/EØS-borgere, partnerbesøg). 

Adgangskravene for undtagelserne er følgende: 

 • negativt molekylær biologisk testresultat (f.eks. PCR) ved indrejse (fritagelse for personer, der allerede er kommet sig inden for de seneste 90 dage, og som ikke længere udgør en epidemiologisk risiko, men stadig tester positivt lægeerklæring [skabelon på tysk /på engelsk] kræves)
 • klargøring forud for rejsen 
 • forpligtelse til en 10-dages karantæne. Karantænen kan bringes til ophør fra dag 5 efter indrejsen med et yderligere negativt resultat af molekylær biologisk test (undtagelse fra negativ test for personer, der allerede er genvundet inden for de seneste 90 dage, og som ikke længere udgør en epidemiologisk risiko, men stadig er testet positive lægeerklæring [skabelon på tysk /på engelsk] kræves). 

Karantænekrav gælder ikke for indførsel: 

 • til erhvervsmæssige formål at besøge en international institution og diplomater 
 • i Republikken Østrigs overordnede interesse, navnlig til kulturelle eller sportslige formål 
 • af medicinske årsager, for nødhjælpspersonale, for retslige opgaver og uforudsigelige familienødsituationer (svinekød, alvorlig pludselig sygdom). 

3. Andre lande og områder, der IKKE er opført på listen i tillæg 1 eller 2 tilforordningen omadgang til covid-19 2021

Adgangskrav: 

 • bevis for vaccination, en negativ test forud for afgang eller attestering af genopretning efter covid-19 (se punkt 1 ovenfor)
 • klargøring forud for rejsen 
 • forpligtelse til en 10-dages karantæne. Karantænen kan bringes til ophør fra dag 5 efter indrejsen med et negativt resultat af en ny test (undtagelse fra negativ test for personer, der allerede er genvundet inden for de seneste 90 dage, og som ikke længere udgør en epidemiologisk risiko, men stadig er testet positive lægeerklæring [skabelon på tysk /på engelsk] kræves). 

Ingen obligatorisk karantæne og forhåndsgodkendelse for: 

 • pendlere til at gå på skole eller college eller til familieformål eller til at besøge en partner 
 • fuldt immuniserede rejsende og ledsager mindreårige mellem 12 og 18 år
 • diplomater, af medicinske årsager, professionelle formål, for redningspersonale, for retslige opgaver og uforudsigelige familienødsituationer (svinekød, alvorlig pludselig sygdom).

 

Læs mere:
www.oesterreich.gv.at
Pre-Travel-Clearance
www.austria.info

Hvilke regler gælder, hvis jeg rejser til udlandet fra udlandet, og hvornår jeg vender tilbage fra udlandet?

Der er blevet udstedt adskillige rejseadvarsler vedrørende covid-19

Rejseoplysninger for hver destination findes på: Landespecifik rejseinformation fra Udenrigsministeriet 

Må jeg rejse igennem dette land?

Ja

Personer, der rejser gennem Østrig uden mellemlanding, hvilket også gælder for udelukkende uundværlige afbrydelser – forudsat at en afgang er sikret, behøver ikke at registrere sig via formularen forud for rejsen og behøver ikke at fremlægge et negativt testresultat, bevis for vaccination eller genopretning efter covid-19. 

Må jeg rejse ind i dette landet ad vej, med tog, med fly eller med skib?

Transportform

Ja/Nej/Delvist

Nyttig information

Fly

Du kan finde de seneste oplysninger om flyrejseregler for dette land på IATA"s hjemmeside.

Du kan også finde oplysninger om flypassagerers rettigheder på vores dedikerede portal for borgere.

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: