Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Förenade kungariket

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Parkeringstillståndet används tillsammans med en parkeringsskiva. Personer från andra länder som har parkeringstillstånd men ingen parkeringsskiva får dock samma förmåner.

Parkering på gator

Det finns inga särskilda förmåner i centrala London för dig med parkeringstillstånd – kontrollera på plats.

Du får parkera på gator där parkering är förbjuden om det inte finns en skylt som säger "ingen i- eller urlastning" och bara om det inte utgör något hinder

  • i upp till tre timmar i England och Wales
  • utan tidsbegränsning i Skottland och Nordirland om inte lokala begränsningar gäller – kontrollera på plats.

Du får parkera gratis och hur länge du vill på gator där avgift krävs om det inte finns skyltar som säger något annat – kontrollera på plats.

Du får också parkera hur länge du vill på gator där parkering är gratis men tidsbegränsad om det inte finns skyltar som säger något annat – kontrollera på plats.

Kör eller parkera inte på gågator om det inte uttryckligen är tillåtet – kontrollera på plats.

Parkering på bilparkeringar

På vissa parkeringar får du parkera gratis om du har ett parkeringstillstånd.

Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: