Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Spojené kráľovstvo

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

Parkovací preukaz sa používa spoločne s parkovacími hodinami. Na osoby z iných krajín s parkovacím preukazom bez parkovacích hodín sa však budú vzťahovať rovnaké podmienky.

Parkovanie na cestách

V centre Londýna sa vozidlám s parkovacím preukazom neposkytujú nijaké zľavy – overte si miestne podmienky.

Na cestách, kde je parkovanie zakázané, môžete parkovať, pokiaľ nie sú označené značkou „zákaz zastavenia", a iba ak svojím vozidlom netvoríte prekážku premávky, a to:

  • do troch hodín v Anglicku a vo Walese
  • bez časového obmedzenia v Škótsku a Severnom Írsku, pokiaľ neplatia osobitné pravidlá – overte si miestne podmienky.

Na cestách, kde je parkovanie spoplatnené, môžete parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia, pokiaľ to nie je dopravným značením upravené inak – overte si miestne podmienky.

Na cestách, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené, môžete parkovať bez časového obmedzenia, pokiaľ to nie je dopravným značením upravené inak – overte si miestne podmienky.

Nejazdite ani neparkujte v peších zónach, pokiaľ to nie je osobitne povolené – overte si miestne podmienky.

Parkovanie na parkoviskách

Na niektorých parkoviskách môžu vozidlá s parkovacími preukazmi parkovať bezplatne.

Pravidlá si overte v parkovacom poriadku alebo sa opýtajte zamestnanca parkoviska.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: