Ostatnio sprawdzono : 12/04/2017

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – Zjednoczone Królestwo

Obowiązujące warunki korzystania

Na drogach i parkingach miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego.

Oprócz karty parkingowej obowiązuje także winieta parkingowa. Jednakże w wypadku osób przyjeżdżających z innego kraju do korzystania ze wszystkich praw wystarczy posiadanie karty parkingowej.

Parkowanie na drogach

W centrum Londynu nie stosuje się specjalnych przepisów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową – sprawdź to na miejscu.

Parkowanie przy drogach w miejscach oznaczonych zakazem postoju jest dozwolone, pod warunkiem że nie są one oznakowane tabliczką „Zakaz załadunku i wyładunku" ("no loading or unloading"), a postój nie powoduje utrudnień w ruchu. W takich przypadkach obowiązują następujące ograniczenia czasowe:

  • na terenie Walii i Anglii – maksymalnie 3 godziny
  • na terenie Szkocji i Irlandii Północnej – bez ograniczeń czasowych, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej – sprawdź to na miejscu.

Na płatnych miejscach parkingowych można parkować bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej – sprawdź to na miejscu.

Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej – sprawdź to na miejscu.

Zabrania się jazdy lub parkowania w strefach pieszych, z wyjątkiem miejsc, gdzie jest to dozwolone – sprawdź to na miejscu.

Parkowanie na parkingach

Na niektórych parkingach pojazdy z tego rodzaju kartą parkingową umieszczoną w widocznym miejscu są zwolnione z opłat.

Sprawdź to w regulaminie parkingu lub zapytaj osobę nadzorującą parking.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: