Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Ühendkuningriik

Tingimused

Tänavatel ja parklates on puuetega inimeste sõidukitele mõeldud parkimiskohad tähistatud ratastooli sümboliga.

Parkimiskaarti kasutatakse koos parkimiskellaga. Vaatamata sellele kohaldatakse teistest riikidest pärit isikute suhtes, kes esitavad parkimiskaardi ilma parkimiskellata, samu eritingimusi.

Parkimine teedel ja tänavatel

Kesk-Londonis parkimiskaardiga sõidukitele eritingimusi ei võimaldata. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Te võite parkida teedel, kus parkimine on keelatud, välja arvatud juhul, kui seal on peale- ja mahalaadimise keelumärk ning juhul, kui te ei takista liiklust:

  • kuni kolm tundi Inglismaal ja Walesis;
  • ajaliste piiranguteta Šotimaal ja Põhja-Iirimaal, välja arvatud juhul, kui on kehtestatud kohalikke piiranguid. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Võite parkida tasuta ja ajaliste piiranguteta teedel, kus parkimine on tasuline, välja arvatud juhul, kui on märgitud teisiti. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Võite parkida ajaliste piiranguteta teedel, kus parkimine on tasuta, kuid ajaliselt piiratud, välja arvatud juhul, kui on märgitud teisiti. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Ärge sõitke ega parkige jalakäijate alal, kui see pole kohalike reeglitega selgelt lubatud. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Parkimine parklates

Mõned parklad võimaldavad parkimiskaardiga sõidukitele tasuta parkimist.

Uurige parklasiltidelt või küsige töötajalt.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: