Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Ηνωμένο Βασίλειο

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Η κάρτα στάθμευσης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον δίσκο στάθμευσης. Ωστόσο, άτομα από άλλες χώρες που επιδεικνύουν την κάρτα στάθμευσης χωρίς τον δίσκο στάθμευσης, υπόκεινται στις ίδιες ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Στάθμευση στον δρόμο

Δεν προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις στο Κεντρικό Λονδίνο για οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Μπορείτε να σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός αν υπάρχει η πινακίδα "no loading or unloading" («Απαγορεύεται η φορτοεκφόρτωση»), και μόνον εάν δεν παρεμποδίζετε την κυκλοφορία:

  • μέχρι τρεις ώρες στην Αγγλία και την Ουαλία
  • δίχως χρονικό περιορισμό στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία, εκτός αν ισχύουν τοπικοί περιορισμοί - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Μπορείτε να σταθμεύετε δωρεάν και δίχως χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου είναι υποχρεωτική η πληρωμή, εκτός αν σήματα κυκλοφορίας ορίζουν διαφορετικά - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Μπορείτε να σταθμεύετε δίχως χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου η στάθμευση είναι δωρεάν αλλά για περιορισμένο χρόνο, εκτός αν σήματα κυκλοφορίας ορίζουν διαφορετικά - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους, εκτός αν επιτρέπεται βάσει τοπικών ρυθμίσεων - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Ορισμένοι χώροι στάθμευσης επιτρέπουν τη δωρεάν στάθμευση οχημάτων που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης.

Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: