Podnikání
Poslední kontrola: 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Spojené království

Obecná pravidla

Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem osoby na invalidním vozíku.

Parkovací karta se používá ve spojení s parkovacími hodinami. Nicméně cizincům, kteří své vozidlo označí pouze parkovací kartou bez hodin, budou poskytnuty stejné úlevy.

Parkování na komunikacích

V centru Londýna se vozidlům označeným touto parkovací kartou žádné úlevy neposkytují – ověřte si to však ještě přímo na místě.

Na silnicích se zákazem stání můžete zaparkovat, nejsou-li označena značkou „zákaz zastavení", a pouze tehdy, pokud netvoříte překážku provozu, a to:

  • až na dobu tří hodin v Anglii a ve Walesu
  • bez časového omezení ve Skotsku a v Severním Irsku, pokud nejsou uplatněna místní dopravní omezení – ověřte si to ještě přímo na místě.

Na místech, kde je parkování zpoplatněno, smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení, pokud dopravní značení nestanoví jinak – ověřte si to přímo na místě.

Na komunikacích s bezplatným, avšak časově omezeným parkováním smíte parkovat bez časového omezení, pokud dopravní značení nestanoví jinak – ověřte si to přímo na místě.

Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich, pokud to výslovně nepovoluje místní úprava – ověřte si to přímo na místě.

Parkování na parkovištích

Na některých parkovištích je dovoleno zaparkovat vozidla označená touto parkovací kartou zdarma.

Ověřte si to na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte obsluhy.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: