Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Обединено кралство

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка.

Картата се използва заедно с диск за паркиране. Въпреки това, за лица от други страни, които са поставили картата за паркиране на видимо място в превозното средство, без да имат диск за паркиране, се прилагат същите отстъпки.

Паркиране по пътищата

В централен Лондон не се предлагат отстъпки за превозните средства, в които има поставена карта за паркиране за хора с увреждания — проверете на място

Можете да паркирате на пътища, на които паркирането е забранено, освен ако няма знак „забранено товаренето и разтоварването" и само ако не пречите на движението:

  • до три часа в Англия и Уелс
  • без ограничение във времето в Шотландия и Северна Ирландия, освен ако не се прилагат местни ограничения — проверете на място

Можете да паркирате безплатно и без ограничения във времето на пътища, на които паркирането е платено, освен ако не е означено друго — проверете на място

Можете да паркирате без ограничения във времето на пътища, на които паркирането е безплатно, но ограничено във времето, освен ако не е означено друго — проверете на място

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони, освен ако това не е изрично разрешено — проверете на място

Паркиране на паркинги

На някои паркинги превозните средства, в които е поставена карта за паркиране за хора с увреждания, могат да се паркират безплатно.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: