Последна проверка : 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Обединено кралство

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка.

Картата се използва заедно с диск за паркиране. Въпреки това, за лица от други страни, които са поставили картата за паркиране на видимо място в превозното средство, без да имат диск за паркиране, се прилагат същите отстъпки.

Паркиране по пътищата

В централен Лондон не се предлагат отстъпки за превозните средства, в които има поставена карта за паркиране за хора с увреждания — проверете на място

Можете да паркирате на пътища, на които паркирането е забранено, освен ако няма знак „забранено товаренето и разтоварването" и само ако не пречите на движението:

  • до три часа в Англия и Уелс
  • без ограничение във времето в Шотландия и Северна Ирландия, освен ако не се прилагат местни ограничения — проверете на място

Можете да паркирате безплатно и без ограничения във времето на пътища, на които паркирането е платено, освен ако не е означено друго — проверете на място

Можете да паркирате без ограничения във времето на пътища, на които паркирането е безплатно, но ограничено във времето, освен ако не е означено друго — проверете на място

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони, освен ако това не е изрично разрешено — проверете на място

Паркиране на паркинги

На някои паркинги превозните средства, в които е поставена карта за паркиране за хора с увреждания, могат да се паркират безплатно.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: