Forretninger
Senest tjekket : 12/04/2017

EU-parkeringskort for personer med handicap – Tjekkiet

Betingelser

Indehavere af EU-parkeringskort kan parkere deres biler i parkeringsbåse, der er reserveret til personer med handicap.

Parkering på veje

I særlige tilfælde og hvis det er absolut nødvendigt, kan førere med et EU-parkeringskort se bort fra skilte med "Parkering forbudt" i den nødvendige tid (tilsidesættelsen må ikke være til hinder for sikkerheden og trafikafviklingen). I særlige tilfælde og hvis det er absolut nødvendigt, kan førere af biler med EU-parkeringskort se bort fra følgende skilte:

"Indkørsel forbudt"

"Kun ærindekørsel"

"Kun for leverandører"

"Kun undtagelsesvis"

"Beboerkørsel"

"Beboerkørsel undtaget".

I særlige tilfælde og hvis det er absolut nødvendigt, kan førere af biler med EU-parkeringskort parkere i områder, der er skiltet med "Fodgængeromåde".

Parkering i parkeringsanlæg

Tjek i lokalområdet, om der gælder særlige regler for personer med handicap på private parkeringspladser.

Indehavere af et EU-parkeringskort kan ansøge myndighederne om at få etableret en reserveret parkeringsplads ved deres bopæl.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: