Service tools

Language selector

EU flag

Navigation path

Menu

Updated : 31/08/2017

FAQs - Flypassasjerrettigheter

 • Et europeisk flyselskap mistet nylig bagasjen min. Jeg klaget til flyselskapet, men er ikke helt fornøyd med svaret deres. Kan jeg klage til noen andre?

  JA – Hvis det gjelder en flyging over landegrensene, kan du kontakte ditt lands europeiske forbrukersenterEnglish. For innlandsflyginger kan du kontakte et nasjonalt forbrukerkontor.

 • Da jeg skulle bestille en flyreise nylig, ble jeg sjokkert da jeg skulle betale og så den endelige prisen med skatt og avgifter lagt til. Skal ikke flyselskapene gjøre billettens totalpris inkludert skatter og avgifter synlig fra starten?

  JA – og kostnaden for hvert element (flyreisen, skatter, avgifter, tilleggsavgifter og gebyrer) må fremgå tydelig.

 • Hvis jeg reiser fra et land utenfor EU, for eksempel fra USA til Paris – har jeg da rettigheter dersom flygingen blir innstilt?

  JA – forutsatt at flyselskapet har lisens i et europeisk land.

 • Jeg bestilte en flyreise til Barcelona fra London. På grunn av stor trafikk kom jeg for sent til flyplassen, men like før utgangen for flygingen ble stengt. Jeg fikk ikke lov til å gå om bord på flyet. Har jeg noen rettigheter?

  NEI – ettersom du ikke overholdt kravet om å møte opp for innsjekking innen den fastsatte tiden.

 • Er det en tidsfrist for søksmål angående erstatning for en avlyst flyging?

  Dette avhenger av den nasjonale lovgivningen i hvert enkelt europeisk land og vil derfor variere i EU-området.

 • Har jeg noen rettigheter hvis jeg ikke fikk lov til å gå om bord på en flyging etter mellomlanding fordi jeg kom for sent til utgangen på grunn av at den første flygingen var forsinket?

  JA – hvis flygingene er del av en og samme bestilling, må flyselskapet gi deg valget mellom refusjon av billetten og en returflyging til avgangsstedet tidligst mulig eller omruting til ditt endelige reisemål tidligst mulig eller omruting på et senere tidspunkt som passer for deg, under sammenlignbare transportforhold, med forbehold om ledig plass. Hvis du omrutes og ankommer ditt endelige reisemål med en forsinkelse på 3 timer eller mer, har du krav på erstatning.

 • Jeg skulle fly fra London i dag tidlig, men har nettopp fått en tekstmelding fra flyselskapet om at flygingen er innstilt. Har jeg noen rettigheter?

  JA – du har rettigheter i henhold til EUs regelverk. Du har krav på refusjon av hele billettkostnaden for den delen av reisen du ikke har gjennomført, eller omruting så snart som mulig. Hvis du allerede er på flyplassen og velger omruting, har du også rett til måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden, samt til dekning av utgifter til to telefonsamtaler, tekstmeldinger eller e-postmeldinger. Du har også rett til overnatting hvis du blir omrutet til dagen etter din planlagte flyging, og avhengig av omstendighetene kan du også ha krav på erstatning.
 • Flyet mitt ble forsinket i fire timer. Har jeg krav på erstatning?

  Når flyet ditt har vært forsinket i mer enn 3 timer, kan du ha krav på å få utbetalt erstatning dersom flyselskapet ikke kan bevise at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått med rimelige tiltak.
 • Da jeg kom til innsjekkingen, ble jeg informert om at min flyging fra Brussel til London var innstilt. Jeg valgte ikke å reise og ble fortalt at kostnaden for billetten min ville bli refundert, og at jeg ville motta erstatning. Uker senere har jeg fortsatt ikke fått noe. Er det noen frist for utbetaling av refusjon og erstatning?

  JA – du skulle ha mottatt refusjon av kostnaden for billetten innen syv dager etter at flygingen ble innstilt. Hvorvidt du har krav på erstatning avhenger av årsaken til at flygingen ble innstilt, og EUs regelverk fastsetter ingen tidsfrist for utbetaling av erstatning.
 • Har jeg kun krav på erstatning for flyginger som ble innstilt, eller kan jeg også få erstatning ved forsinkede avganger?

  I begge tilfeller. Ved innstilte/forsinkede flyginger vil du ikke motta erstatning dersom flygingen ble innstilt/forsinket på grunn av ekstraordinære omstendigheter, for eksempel dårlig vær. Hvis innstillingen/forsinkelsen skyldtes ekstraordinære omstendigheter, har du ikke nødvendigvis rett til erstatning, men flyselskapet må uansett tilby deg assistanse (refusjon eller omruting) og bevertning (måltider og/eller overnatting) mens du venter på alternativ transport.
See main information on this topic
Flypassasjerrettigheter
EU legislation
Public consultations
  Need support from assistance services?
  Get help and advice