Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Actualizare : 07/07/2017

Documente de călătorie pentru minori – România

Minorii români care călătoresc însoțiți doar de un adult care nu are calitatea de părinte/reprezentant legal trebuie să dețină, pe lângă un document de călătorie valabil (pașaport sau carte de identitate), o declarație legalizată, scrisă și semnată de ambii părinți și/sau de reprezentantul/reprezentanții legali, din care să rezulte acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei.

Declarația trebuie să menționeze:

 • itinerarul
 • datele călătoriei
 • datele de identitate ale însoțitorului.

Persoana însoțitoare trebuie să prezinte:

 • declarația menționată mai sus, semnată de ambii părinți
 • propriul certificat de cazier judiciar
 • dacă este cazul, aceasta poate prezenta și documente care îi atestă calitatea de persoană desemnată de compania de transport (de exemplu, însoțitor de zbor).

Minorii care călătoresc însoțiți doar de unul dintre părinți trebuie să dețină o declarație scrisă prin care celălalt părinte îi permite minorului să părăsească țara. Declarația trebuie să fie legalizată de un notar. Ea nu este necesară dacă părintele însoțitor poate dovedi:

 • că minorul i-a fost încredințat de către o instanță judecătorească
 • că celălalt părinte a decedat
 • că celălalt părinte a fost declarat dispărut sau că a fost decăzut din drepturile părintești.

Consultați regulile (doar în limba română) și modelul de declarație.

Minorii pot părăsi România fără a prezenta o declarație, chiar și în cazul în care nu există un acord din partea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal, în cazul în care:

 • adultul însoțitor justifică necesitatea călătoriei prin faptul că minorul urmează să primească un tratament medical imposibil de obținut în România și fără de care viața sau sănătatea sa ar fi în pericol grav. Acest lucru trebuie dovedit cu documente care au fost fie emise, fie aprobate de autoritățile medicale din România, și care precizează perioada și statul (statele) în care urmează să aibă loc tratamentul; sau
 • adultul însoțitor justifică necesitatea călătoriei prin faptul că minorul călătorește în scopuri educaționale sau pentru a participa la un concurs oficial. Acest lucru trebuie dovedit cu documente care precizează durata și statul sau statele în care minorul va studia sau va participa la concurs.

Minorii din alte țări ale UE nu au nevoie decât de propriul document de călătorie valabil pentru a intra pe teritoriul României (nu este necesară nicio autorizație specială și oficială în acest sens).

Principalele informații pe această temă
Documente de călătorie pentru cetățenii UE
Consultaţii publice
  Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?
  Contactați administrațiile naționale
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere