Available languages:

Ultima verificare : 07/07/2017

Documente de călătorie pentru minori – România

Minorii români care călătoresc însoțiți doar de un adult care nu are calitatea de părinte/reprezentant legal trebuie să dețină, pe lângă un document de călătorie valabil (pașaport sau carte de identitate), o declarație legalizată, scrisă și semnată de ambii părinți și/sau de reprezentantul/reprezentanții legali, din care să rezulte acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei.

Declarația trebuie să menționeze:

Persoana însoțitoare trebuie să prezinte:

Minorii care călătoresc însoțiți doar de unul dintre părinți trebuie să dețină o declarație scrisă prin care celălalt părinte îi permite minorului să părăsească țara. Declarația trebuie să fie legalizată de un notar. Ea nu este necesară dacă părintele însoțitor poate dovedi:

Consultați regulile (doar în limba română) și modelul de declarație.

Minorii pot părăsi România fără a prezenta o declarație, chiar și în cazul în care nu există un acord din partea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal, în cazul în care:

Minorii din alte țări ale UE nu au nevoie decât de propriul document de călătorie valabil pentru a intra pe teritoriul României (nu este necesară nicio autorizație specială și oficială în acest sens).

Principalele informații pe această temă

Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: