Available languages:

Ostatnio sprawdzono : 07/07/2017

Dokumenty podróży dla małoletnich – Polska

Zaleca się (choć przepisy prawa krajowego tego nie wymagają), aby oprócz swojego ważnego dokumentu podróży (paszportu lub dowodu osobistego) wszystkie osoby niepełnoletnie przekraczające granice Polski, jeśli podróżują samotnie lub pod opieką dorosłych innych niż ich rodzice, miały przy sobie pisemną zgodę rodziców.  Taka zgoda powinna być podpisana przez rodziców i poświadczona przez notariusza (lub zatwierdzona w polskim urzędzie konsularnym, jeżeli została wydana poza granicami Polski) oraz powinna zawierać:

Więcej informacji można znaleźć w informatorze polskiej straży granicznej.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: