Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 07/07/2017

Dokumenty podróży dla małoletnich – Polska

Zaleca się (choć przepisy prawa krajowego tego nie wymagają), aby oprócz swojego ważnego dokumentu podróży (paszportu lub dowodu osobistego) wszystkie osoby niepełnoletnie przekraczające granice Polski, jeśli podróżują samotnie lub pod opieką dorosłych innych niż ich rodzice, miały przy sobie pisemną zgodę rodziców.  Taka zgoda powinna być podpisana przez rodziców i poświadczona przez notariusza (lub zatwierdzona w polskim urzędzie konsularnym, jeżeli została wydana poza granicami Polski) oraz powinna zawierać:

  • datę i przyczynę podróży
  • dane dotyczące osoby dorosłej, która będzie odpowiedzialna za dziecko.

Więcej informacji można znaleźć w informatorze polskiej straży granicznej.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Obywatele UE – dokumenty podróży
Konsultacje publiczne
    Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
    Zwróć się do organów krajowych
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy