Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-07-07

Nepilnamečių kelionės dokumentai. – Lietuva

Nepilnamečiams Lietuvos piliečiams nereikia jokio papildomo oficialaus dokumento vykstant į Šengeno šalį, išskyrus jų galiojantį kelionės dokumentą (pasą arba tapatybės kortelę). Keliaujant į Šengeno erdvei nepriklausančią šalį taikomos :

 • jei nepilnametis keliauja su vienu iš tėvų, kurio pavardė skiriasi nuo vaiko, pasienio kontrolės pareigūnai gali paprašyti nepilnamečio gimimo liudijimo;
 • jei nepilnametis keliauja vienas arba ne su vienu iš tėvų, bet su kitu asmeniu, būtinas rašytinis sutikimas. Jis turi būti patvirtintas notaro, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno arba seniūno bet kuriame notaro biure Lietuvoje (arba seniūnijoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, jeigu tėvas (motina) yra užsienyje);
 • jei nepilnametis keliauja su grupe (sporto klubu, vyksta į mokyklinę ekskursiją ir kt.), kelionę rengiantis asmuo turi sudaryti visų keliaujančių nepilnamečių ir juos lydinčių asmenų sąrašą (kurį organizatorius turi patvirtinti parašu ir antspaudu). Nepilnamečio pavardė gali būti įtraukta į sąrašą tik tuomet, kai tėvai (globėjai) duoda rašytinį sutikimą, patvirtintą notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno arba seniūno. Šiame sąraše bus pateikiama tokia informacija apie kiekvieną keliaujantį nepilnametį:
  • vardas ir pavardė,
  • gimimo data arba asmens kodas,
  • tapatybės kortelės arba paso duomenys (numeris, išdavusi institucija, galiojimo pabaigos data),
  • išsami informacija apie kelionę organizuojantį subjektą (pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, telefono ir fakso numeriai, e. pašto adresas).

Bet kurios kitos ES valstybės pilietybę turinčių nepilnamečių atveju nereikalaujama jokio ypatingo oficialaus leidimo atvykti į Lietuvą ar iš jos išvykti, nebent jie būtų registruoti kaip Lietuvos gyventojai ir vyktų į Šengeno erdvei nepriklausančias šalis vieni.

Žr. pagrindinę informaciją šia tema
ES piliečiams reikalingi kelionės dokumentai
Viešosios konsultacijos
  Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?
  Klauskite nacionalinių administravimo įstaigų
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai