Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 07/07/2017

Alaealiste reisidokumendid – Eesti

Lisaks oma kehtivale reisidokumendile (pass või isikutunnistus), on sellistel alaealistel, kes sisenevad Eestisse või lahkuvad sealt kas üksi või koos mõne muu isikuga, kui tema vanem või seaduslik esindaja, soovitav omada vanema kirjalikku nõusolekut.

Kontaktandmed

Eestisse saabumisel lubatakse alaealistel, kes on Eesti kodanikud, kuid kellel ei ole kehtivat reisidokumenti, ületada riigipiir, kui nad suudavad tõendada oma isikusamasust ja kodakondsust muude dokumentidega.

Lisateave selle teema kohta
ELi kodanike reisidokumendid
Avalikud arutelud
    Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
    Küsige riiklikelt haldusasutustelt
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid