Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 07/07/2017

Ταξιδιωτικά έγγραφα για ανηλίκους – Κύπρος

Πέραν του έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου, οι Κύπριοι ανήλικοι δεν χρειάζονται άλλο επίσημο έγγραφο για να φύγουν από την Κύπρο, εκτός εάν έχουν καταχωριστεί στον κατάλογο απαγόρευσης εξόδου («stop list») από έναν από τους γονείς τους. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστούν γραπτή άδεια αυτού του γονέα για να μπορέσουν να φύγουν από τη χώρα.

Οι Κύπριοι ανήλικοι δεν χρειάζονται ειδική άδεια επανεισόδου στην Κύπρο.Οι ανήλικοι που είναι υπήκοοι άλλης χώρας της ΕΕ δεν χρειάζονται επίσημο έγγραφο για την είσοδο ή έξοδο από την Κύπρο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Ταξιδιωτικά έγγραφα για πολίτες της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
    Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές