Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 07/07/2017

Документи за пътуване на непълнолетни – България

Когато деца с българско гражданство пътуват с двамата си родители, достатъчно е да носят валидна лична карта или паспорт (на децата до 14-годишна възраст се издават само паспорти), издаден от българската полиция.

В противен случай децата трябва да носят също:

  • Писмена декларация за съгласие от втория родител, ако пътуват само с един родител. Декларацията трябва да бъде подписана и заверена от нотариус или съдия секретар (или в българска дипломатическа или консулска служба, ако вторият родител живее в чужбина);
  • Декларация от двамата родители, направена пред нотариус, ако малолетните или непълнолетни лица пътуват с възрастен, различен от техните родители.

Български деца, които живеят в чужбина дългосрочно или имат двойно гражданство, не се нуждаят от тези декларации, но трябва да носят своите български и чуждестранни документи за самоличност.

По-подробна информация и пример за декларация (достъпна също на английски) ще намерите на уебсайта на Гранична полиция.

Малолетните или непълнолетни лица от друга страна от ЕС не се нуждаят от специално официално разрешение, а само от своите собствени валидни пътни документи, за да влязат в България.

За контакти

 

Вижте основната информация по темата
Пътни документи за гражданите на ЕС
Обществени консултации
    Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
    Свържете се с националните администрации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети