Available languages:

Развиване на бизнес
Последна проверка : 24/04/2017

Валидност на автомобилната застраховка при пътуване в чужбина – България

Валидност на застраховки за туристи в България

Валидност на автомобилната застраховка

Пълно покритие при пътуване в чужбина

Вашата автомобилна застрахователна полица (покриваща кражба, вандализъм, съдебни разходи и т.н.), е валидна за периода, за който е разписано при пътуване в друга страна от ЕС.

Застрахователно покритие за шофьори – трети лица при пътуване в чужбина

Всеки може да шофира застрахованото МПС, по всяко време, стига да има законово основание за това, а не само собственика.

Застраховани лица са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание.

Това се отнася за членове на семейството, които живеят в едно домакинство.

Ремаркетата трябва да бъдат застраховани

Стандартната застрахователната полица "Гражданска отговорност"за превозни средства в България не покрива и ремаркето, с изключение на тези от категория О1 до 750 кг.

Като гражданин на друга държава от ЕС, който пътуват с ремарке в България, трябва да притежавате допълнителна полица за ремаркето, с изключение на ремаркета от категория О1 до 750 кг.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: