Available languages:

Развиване на бизнес
Последна проверка: 24/04/2017

Валидност на автомобилната застраховка при пътуване в чужбина – България

Валидност на застраховки за туристи в България

Валидност на автомобилната застраховка

Пълно покритие при пътуване в чужбина

Вашата автомобилна застрахователна полица (покриваща кражба, вандализъм, съдебни разходи и т.н.), е валидна за периода, за който е разписано при пътуване в друга страна от ЕС.

Застрахователно покритие за шофьори – трети лица при пътуване в чужбина

Всеки може да шофира застрахованото МПС, по всяко време, стига да има законово основание за това, а не само собственика.

Застраховани лица са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание.

Това се отнася за членове на семейството, които живеят в едно домакинство.

Ремаркетата трябва да бъдат застраховани

Стандартната застрахователната полица "Гражданска отговорност"за превозни средства в България не покрива и ремаркето, с изключение на тези от категория О1 до 750 кг.

Като гражданин на друга държава от ЕС, който пътуват с ремарке в България, трябва да притежавате допълнителна полица за ремаркето, с изключение на ремаркета от категория О1 до 750 кг.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: