Available languages:

Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 24/04/2017

Telf, serq, sostituzzjoni tal-liċenzja tas-sewqan waqt btala – Malta

Jekk titlef il-liċenzja tas-sewqan tiegħek, ikkuntattja:

Transport Malta,
Land Transport Directorate,
Driver and Passenger Operator Licensing Unit,
Hornworks Ditch,
Floriana FRN 1230
Malta

Jekk, bħala ċittadin tal-UE, titlef il-liċenzja tas-sewqan fuq btala għandek tinforma lill-Pulizija li tipprovdik b'rapport.

Bil-preżentazzjoni tar-rapport inkunu nistgħu niċċekkjaw is-sistema RESPER u noħorġulek ittra ta' konferma. Jekk din ma tkunx disponibbli tinbagħat għalhekk talba ta' konferma barra minn Malta.

L-ittri ta' konferma jistgħu jinħarġu fuq talba għall-awtoritajiet tal-UE, l-Ambaxxati jew il-Pulizija barranin. Hi fid-diskrezzjoni tagħhom li jaċċettaw id-dokument fl-assenza tal-liċenzja tas-sewqan oriġinali.

Dawn l-ittri jinħarġu wkoll fuq talba għal individwi li jixtiequ jiskambjaw il-liċenzja tas-sewqan tagħhom.

Talbiet bħal dawn jistgħu jintbagħtu lil:

Transport Malta,
Land Transport Directorate,
Driver and Operator Licensing Unit,
Hornworks Ditch,
Floriana FRN 1230
Malta

Dls.tm@transport.gov.mt

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: