Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 24/04/2017

Juhiloa kaotus, vargus, asendamine puhkusel olles – Eesti

Kui kaotate juhiloa, võtke ühendust oma saatkonnaga ja kohaliku politseiga.

Kui olete ELi kodanik ja kaotate juhiloa puhkusereisil olles, väljastatakse Teile ajutine dokument või tõend, millega saate oma reisi jätkata.

Ajutise dokumendi saate kas oma saatkonnast või oma koduriigi esindusasutusest.

Ajutised dokumendid ja tõendid kehtivad selle väljastanud asutuse kindlaksmääratud aja jooksul.

Teise ELi riigi väljastatud ajutisi dokumente ja tõendeid, mis asendavad juhiluba, ei tarvitseta ELi mittekuuluvates riikides tunnustada.

Lisateave selle teema kohta
Juhiluba ja kindlustus
Avalikud arutelud
    Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
    Küsige riiklikelt haldusasutustelt
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid