Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 24/04/2017

Загуба, кражба, подмяна на свидетелство за управление на МПС по време на почивка – България

Загуба, кражба и подмяна на свидетелството за управление на моторно превозно средство (МПС) /СУМПС/ в Р България

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на СУМПС, притежателят в срок до три дни от настъпване на съответното събитие, декларира това в най-близката структура на Министерство на вътрешните работи.
Ако като гражданин на ЕС изгубите своето СУМПС докато сте на почивка, не можете да получите временен документ или сертификат за управление на МПС, за да продължите пътуването си.

Временните документи / удостоверения, заместващи изгубено/откраднато СУМПС, издадено от друга държава-членка на ЕС не се признават в Р България за управление на МПС.

Вижте основната информация по темата
Шофьорска книжка и застраховка
Обществени консултации
    Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
    Свържете се с националните администрации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети