Available languages:

Развиване на бизнес
Последна проверка: 24/04/2017

Загуба, кражба, подмяна на свидетелство за управление на МПС по време на почивка – България

Загуба, кражба и подмяна на свидетелството за управление на моторно превозно средство (МПС) /СУМПС/ в Р България

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на СУМПС, притежателят в срок до три дни от настъпване на съответното събитие, декларира това в най-близката структура на Министерство на вътрешните работи.
Ако като гражданин на ЕС изгубите своето СУМПС докато сте на почивка, не можете да получите временен документ или сертификат за управление на МПС, за да продължите пътуването си.

Временните документи / удостоверения, заместващи изгубено/откраднато СУМПС, издадено от друга държава-членка на ЕС не се признават в Р България за управление на МПС.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: