Available languages:

L-aħħar verifika: 11/01/2019

Ħaddiema - drittijiet ta' residenza – Malta

Il-Brexit affettwak?

Mistoqsijiet u Tweġibiet –id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE u tar-Renju Unit, kif indikati fil-Ftehim dwar il-Ħruġ

Fl-1 ta’ Jannar 2021, se jinbidlu r-regoli għaċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit jew sejrin hemm. L-istess japplika għaċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu f’pajjiż tal-UE jew li jiċċaqilqu lejn pajjiż tal-UE.

Għandi residenza permanenti fir-Renju Unit/fl-UE jew ser niksibha matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza permanenti fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Madankollu, fir-Renju Unit, trid tapplika l-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Ngħix fir-Renju Unit/fl-UE iżda m’jienx intitolat għal residenza permanenti

Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza attwali tagħkom fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Fir-Renju Unit, madankollu trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Irrid niċċaqlaq lejn ir-Renju Unit/l-UE.

Int u l-membri tal-familja tiegħek tistgħu tmorru fir-Renju Unit jew f’pajjiż tal-UE skont ir-regoli attwali tal-UE sal-31 ta’ Diċembru 2020. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Għalhekk, fir-Renju Unit trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti tiegħek jekk tridx tirreġistra u jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Nixtieq immur fir-Renju Unit/UE għal żjara qasira

Ir-regoli attwali dwar ir-rappurtar tal-preżenza, ir-reġistrar tar-residenza tiegħek barra, ir-reġistrar tal-familja tiegħek tal-UE, ir-reġistrar tal-familja mhux tal-UE jkomplu japplikaw ta’ mill-anqas sal-31 ta' Diċembru 2020.

Għandi bżonn l-għajnuna

Jekk taħseb li d-drittijiet tiegħek skont il-liġi tal-UE mhumiex qed jiġu rispettati, ikkuntattja s-servizzi tal-assistenza tagħna.

Informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Ħruġ u d-drittijiet taċ-ċittadini

Li ġġorr passaport jew karta tal-identità

Ma hemm ebda obbligu għaċ-ċittadini tal-UE jew il-membri tal-familji tagħhom li jġorru magħhom passaport jew karta tal-identità valida f'kull ħin.

Madankollu skont il-liġi nazzjonali f'Malta (l-Artikolu 17(3) tal-Att dwar il-Karti tal-identità u Dokumenti Oħra tal-Identità), il-pulizija tista' titlob li inti turi dokument tal-identità tiegħek (karta tal-identità, dokument ta' residenza jew dokument ta' identifikazzjoni maħruġ skont l-Att) fi żmien 24 siegħa wara li ssir id-domanda. L-istess japplika meta inti tintalab turi ​ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tiegħek.

Jekk ma turix id-dokumenti meħtieġa fi żmien 24 siegħa, għandu mnejn ikollok tħallas multa ta' €232.94 u multa oħra ta' €11.65 għal kull jum li tonqos milli tagħmel dan.

Irrapporta l-preżenza tiegħek

Inti trid tirrapporta l-preżenza tiegħek f'Malta fi żmien xahar mill-wasla tiegħek.

Biex tirrapporta l-preżenza tiegħek, trid tmur fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana

Jekk ma tirrapportax il-preżenza tiegħek, għandu mnejn ikollok tħallas multa bejn €23.29 u €232.94

Irreġistra r-residenza tiegħek

Jekk għandek il-ħsieb li toqgħod Malta għal aktar minn 3 xhur, trid tirreġistra r-residenza tiegħek hawnhekk. Jekk int qed tfittex xogħol, tista' tagħmel dan wara 6 xhur.

Tista' tirreġistra fid-Dipartiment tal-Affarijiet dwar iċ-Ċittadinanza u l-Espatrijazzjoni:

Evans Building

St Elmo's Square

Valletta

Jekk int ċittadin inattiv (pensjonant jew persuna awtosuffiċjenti), trid tipprovdi prova (pereżempju, dikjarazzjonijiet bankarji, ċertifikati ta' intitolament, eċċ.) li inti tirċievi dħul jew li għandek biżżejjed riżorsi.

Irreġistra lill-familja tal-UE tiegħek

Meta tirreġistra lill-familja tiegħek, trid tissottometti d-dokumenti li ġejjin:

Raġel/mara

Tfal/neputijiet

Ġenituri/nanniet

Membri tal-familja estiża (zijiet, neputijiet, kuġini, eċċ.)

Partners mhux reġistrati

Partners reġistrati

Membri tal-familja dipendenti

Ma hemm ebda minimu ta' limitu fuq id-dħul f'Malta.

Irreġistra lill-familja mhux tal-UE tiegħek

Meta tirreġistra lill-familja mhux tal-UE tiegħek, trid tissottometti d-dokumenti li ġejjin:

Raġel/mara

Tfal/neputijiet

Ġenituri/nanniet

Membri tal-familja estiża (zijiet, neputijiet, kuġini, eċċ.)

Partner mhux reġistrati

Partners reġistrati

Membri tal-familja dipendenti

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: