Available languages:

Posledná kontrola: 20/02/2018

Komunálne voľby – Slovensko

Týka sa vás brexit?

Zahraniční občania EÚ sú po prihlásení sa na pobyt automaticky zahrnutí do zoznamu voličov pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Obec zapíše do zoznamu voličov cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt v obci, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave alebo v meste Košice a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili vek 18 rokov.

Právo voliť vo voľbách do orgánov samosprávy majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt v obci, mestskej časti Bratislavy alebo mestskej časti Košíc, pričom najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov.

Podmienkami kandidatúry vo voľbách do orgánov územnej samosprávy sú:

  1. v prípade poslancov zastupiteľstiev: neexistencia prekážok, akými sú pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo výkon trestu odňatia slobody,
  2. v prípade starostov (primátorov): vek 25 rokov a neexistencia prekážok, akými sú pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo výkon trestu odňatia slobody.

Hlasovanie vo voľbách do orgánov územnej samosprávy nie je povinné.

Zahraniční občania EÚ sa môžu stať starostami (primátormi) alebo členmi obecnej rady.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Zdieľať túto stránku: