Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 15/01/2018

Kohalikud valimised – Eesti

Välismaalastest ELi kodanikud kantakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks automaatselt valijate registrisse siis, kui nad registreerivad end Eesti elanikuks.

Kohalikel valimistel hääletamiseks

 • peate olema registreeritud kohalikus omavalitsuses;
 • peate olema vähemalt 16-aastane;
 • ei tohi te olla valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ega kanda vanglakaristust.

Hääletamine kohalikel valimistel ei ole kohustuslik.

Kohalikel valimistel kandideerimiseks

 • peate olema vähemalt 18-aastane;
 • peate olema hääleõiguslik;
 • peab teie püsiv elukoht olema valimisaasta 1. augusti seisuga selles vallas või linnas, kus te soovite kandideerida.

Kandideerida ei tohi tegevväelased ega isikud, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannavad vanglakaristust.

Vallavanemaks või linnapeaks võib valida ja valitsuse liikmeks kinnitada täieliku teovõimega Eesti Vabariigi kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses.

Lisateave selle teema kohta
Kohalikud valimised
Avalikud arutelud
  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
  Küsige riiklikelt haldusasutustelt
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid