Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 26/04/2017

Volby do obecního zastupitelstva – Česká republika

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat a kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí na území České republiky za předpokladu, že

 • alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 • je v den voleb v obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
 • je na základě vlastní žádosti zapsán v dodatku stálého seznamu voličů, který vede příslušný obecní úřad.

V případě možnosti hlasovat volič navíc nesmí mít

 • omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu testu odnětí svobody
 • omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu.

Volby do zastupitelstev obcí nejsou pro voliče povinné.

Občan jiného členského státu se nemůže stát starostou/primátorem obce, ale může být člen rady obce.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Volby do obecního zastupitelstva
Veřejné konzultace
  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
  Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství