Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 07/03/2017

Rösträtt i hemlandet – Sverige

Som utvandrad svensk har man rösträtt till riksdagen och Europaparlamentet. Vart tionde år måste du själv anmäla till Skatteverket i Sverige för att få vara med i röstlängden för 10 år framöver.

Som svensk bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige. Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig för en ny tioårsperiod.

Inför varje val skickar Valmyndigheten ut utlandsröstkort och brevröstningsmaterial material till de utlandssvenskar som anmält utlandsadress till Skatteverket.

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten Ny adress/röstlängd för utvandrad och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer dagen innan valdagen. För att kunna bli vald gäller samma krav som för rösträtt (se frågorna ovan). För att bli vald till Europaparlamentet gäller dock särskilda regler, du får t.ex. inte samtidigt sitta i riksdagen eller ha uppdrag hos vissa av EU:s institutioner

Mer information på Valmyndighetens webbplats

Den som tillfälligt befinner sig utomlands och alltså är folkbokförd i Sverige kan brevrösta eller rösta på en ambassad eller ett konsulat.

Mer information på Valmyndighetens webbplats

Den som är svensk medborgare och är folkbokförd i ett annat land inom den Europeiska unionen ska kunna anmäla sig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Om en svensk medborgare finns upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks han eller hon från den svenska röstlängden.

Det finns en myndighet inom varje land inom den Europeiska unionen som handhar frågor om röstlängden vid val till Europaparlamentet i det landet. Där finns information om hur man anmäler sig, alternativt anmäler utträde ur den röstlängden. Frågor om den svenska röstlängden kan besvaras av Valmyndigheten.

Läs mer på huvudsidan
Rösträtt i hemlandet
Offentliga samråd
    Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
    Fråga myndigheterna
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd