Available languages:

Poslední kontrola: 26/11/2018

Volby v domovské zemi – Česko

Týká se vás brexit?

Hlasování českých občanů na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí je možné ve volbě prezidenta republiky a volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volič v zahraničí má dvě možnosti jak hlasovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad, v místě jeho trvalého pobytu.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v místě pobytu. Po zápisu bude volič hlasovat ve volební místnosti zřízené zpravidla u tohoto zastupitelského úřadu. Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě i v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Volební předpisy České republiky prozatím neumožňují korespondenční hlasování.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: