Available languages:

Posljednji put provjereno: 25/01/2018

Izbori u matičnoj državi – Hrvatska

Utječe li Brexit na vas?

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj a žele glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu trebaju zatražiti aktivnu registraciju.

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj - birači s e-osobnim iskaznicama ne moraju se aktivno registrirati za izbore.
Birači bez prebivališta u RH, koji su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom, po službenoj dužnosti će se aktivno registrirati i uključiti u popis birača (prema adresi prijavljenog prebivališta u inozemstvu) za predstojeće izbore.
Ukoliko na dan izbora žele glasovati izvan svog mjesta prebivališta odnosno pripadajućeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, mogu zatražiti promjenu podatka o mjestu aktivne registracije (drugo diplomatsko-konzularno predstavništvo odnosno mjesto u Republici Hrvatskoj).

Zahtjev za aktivnu registraciju i promjenu mjesta aktivne registracije podnosite diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno uredu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje ćete se zateći na dan izbora. Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije 10 dana prije dana održavanje izbora ili državnog referenduma.

Propisani obrazac možete preuzeti sa stranica Ministarstva uprave 

Zahtjev za aktivnu registraciju

Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj koji se nisu aktivno registrirali na dan izbora mogu glasovati uz potvrdu o upisu u registar birača.
  Prethodna registracija Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji žele glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, mogu zatražiti prethodnu registraciju odnosno pribaviti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Zahtjev za prethodnu registraciju podnosi se nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Propisani obrazac možete preuzeti sa stranica Ministarstva uprave

Zahtjev za prethodnu registraciju

Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije.

Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se nisu prethodno registrirali ili pribavili potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta ne mogu glasovati u inozemstvu  već samo u mjestu svog prebivališta u Republici Hrvatskoj.
  Izbori za Europski parlament Iznimno, kada se provode izbori za EU parlament, hrvatski državljani koji imaju boravak u drugoj državi članici, mogu izabrati da li žele glasovati u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu za hrvatske europarlamentarce ili pred nadležnim tijelom druge države članice u kojoj imaju prijavljeno boravište, za njezine europarlamentarce.

Ako želite glasovati pred nadležnim tijelom druge države članice, morate se prijaviti nadležnom tijelu te države na način i u rokovima propisanim posebnim propisima te države članice, čime gubite pravo glasovanja za hrvatske predstavnike.
  Dodatne informacije:  Ministarstvo uprave - Objava biračima za izbore za zastupnike u Hrvatski sabor

Popis diplomatsko-konzularnih predstavništva RH u inozemstvu 

Uredi državne uprave po županijama
 

Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: