Available languages:

Последна проверка: 19/11/2018

Избори в страната по произход – България

Засегнати сте от Брексит?

Право да избират местни и държавни органи, президент и вицепрезидент, членове на Европейския парламент имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и:

Право да бъдат избирани и не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат българските граждани, които са:

За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните 5 години в страната

Български гражданин, живеещ в чужбина, който има право да избира при избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Български гражданин, който живее в друга държава – членка на Европейския съюз, когато гласува в дипломатическо или консулско представителство на Република България, представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: