Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 26/04/2017

Val till Europaparlamentet – Sverige

Rösta i valet till Europaparlamentet får den som är  

  • svensk medborgare och är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige eller
  • EU-medborgare och är folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet. Du måste också skicka en anmälan till länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige istället för i det land du är medborgare i. Hitta rätt länsstyrelse

Du måste dessutom ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Läs mer om rösträtt för EU-medborgare på Valmyndighetens webbplats

Vid val till Europaparlamentet är unionsmedborgare valbara under förutsättning att de inte kandiderar i någon annan medlemsstat och att de intygar att de inte förlorat valbarheten i sin hemstat. Detta görs till Valmyndigheten .

Valbarheten grundar sig på uppgifterna i folkbokföringsregistret på valdagen.

Det är frivilligt att rösta och det finns således inte några sanktioner för den som inte röstar.

Mer information på Valmyndighetens webbplats

Läs mer på huvudsidan
Val till Europaparlamentet
Offentliga samråd
    Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
    Fråga myndigheterna
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd