Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 16/11/2017

Voľby do Európskeho parlamentu

Keď ako občan EÚ žijete v inom členskom štáte, máte v tomto štáte právo voliť a byť kandidátom vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Zápis do voličského zoznamu

Ak chcete voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, musíte prejaviť svoj záujem o účasť na voľbách a požiadať o zápis do voličského zoznamu v danom štáte.

Kde a ako sa môžete zaregistrovať v hostiteľskej krajine:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Takisto budete musieť prehlásiť, že sa na týchto voľbách zúčastníte len v jednom členskom štáte.

Podmienky účasti na voľbách

Ako občan EÚ budete voliť za rovnakých podmienok ako občania daného štátu, v ktorom žijete. Ak je v prípade občanov dotknutého štátu účasť na európskych voľbách podmienená pobytom v tomto štáte, rovnaká podmienka sa uplatní aj na vás.

Avšak obdobia, ktoré ste strávili v iných členských štátoch EÚ (v iných ako váš domovský štát), by sa mali zohľadniť.

Členské štáty, v ktorých štátni príslušníci iných krajín predstavujú viac ako 20 % celkového počtu voličov, môžu uplatniť osobitné pravidlá; v takýchto prípadoch môže hostiteľská krajina podmieniť účasť na voľbách do Európskeho parlamentu dlhším obdobím pobytu. V súčasnosti je jediným takýmto štátom Luxembursko.

Povinná účasť na voľbách

Ak je vo vašom novom štáte hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu povinné a ste zapísaný do zoznamu voličov v danom štáte, máte povinnosť ísť voliť - rovnako ako občania daného štátu.

Účasť na voľbách je povinná v týchto členských štátoch: Belgicko, Cyprus, Grécko a Luxembursko.

Účasť na voľbách ako kandidát

Ak chcete kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, musíte predložiť prehlásenie, že ste neboli pozbavený svojho práva byť volený a že nekandidujete v inom členskom štáte EÚ.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu môžete voliť a kandidovať len v jednom štáte.

Ak sa rozhodnete voliť alebo kandidovať v štáte, v ktorom žijete, nemôžete sa zapojiť do rovnakých volieb vo svojom domovskom štáte.

Podmienky kandidatúry vo voľbách

Ako občan EÚ môžete kandidovať vo voľbách za rovnakých podmienok ako občania daného štátu, v ktorom žijete. Ak je v prípade občanov dotknutého štátu kandidatúra v európskych voľbách podmienená pobytom v tomto štáte, rovnaká podmienka sa uplatní aj na vás.

Avšak obdobia, ktoré ste strávili v iných členských štátoch EÚ (v iných ako váš domovský štát), by sa mali zohľadniť.

Členské štáty, v ktorých štátni príslušníci iných krajín predstavujú viac ako 20 % celkového počtu voličov, môžu uplatniť osobitné pravidlá; v takýchto prípadoch môže hostiteľská krajina podmieniť kandidatúru vo voľbách do Európskeho parlamentu dlhším obdobím pobytu. V súčasnosti je jediným takýmto štátom Luxembursko.

Viac informácií o hlasovaní a možnosti kandidovať v hostiteľskej krajine:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo