Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Ultima verificare : 20/06/2018

Alegeri pentru Parlamentul European

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

  • Întrebări și răspunsuri bazate pe Raportul comun din 8 decembrie 2017 al Uniunii Europene și Regatului UnitEnglish
  • Publicații UE privind BrexitEnglish
  • Informații și orientări furnizate de guvernul britanic cu privire la BrexitEnglish

Dacă sunteți cetățean european și locuiți în altă țară din UE, aveți dreptul de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European în țara respectivă.

Înscrierea pe listele electorale

Dacă doriţi să votaţi la alegerile pentru Parlamentul European în țara în care locuiți, trebuie să vă exprimaţi intenţia în acest sens și să fiți înscris pe listele electorale din acea țară.

Aflați unde și cum vă puteți înscrie pe listele electorale în țara-gazdă:

Alegeţi ţara

* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

La înscrierea pe listele electorale pentru alegerile europene, va trebui să declaraţi că veți vota o singură dată în cadrul acelorași alegeri.

Condiții

În calitate de cetățean european, veți vota în condițiile aplicabile cetățenilor țării în care locuiți. Dacă pentru a vota, aceștia trebuie să dovedească faptul că au locuit în ţara respectivă pe o anumită perioadă de timp, această condiţie vi se va aplica şi dumneavoastră.

Totuşi, perioadele petrecute în alte ţări din UE (diferite de ţara de origine) ar trebui luate în considerare.

În țările UE în care peste 20% din electorat provine din alte state, țara gazdă v-ar putea oferi dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European doar după ce ați dovedit că ați locuit acolo pe o perioadă mai lungă. În prezent, în această situație se află doar Luxemburg.

Votul obligatoriu

Dacă participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European este obligatorie în noua dumneavoastră ţară şi figuraţi deja pe listele sale electorale, sunteţi obligat să votaţi, la fel ca și cetățenii țării respective.

În prezent, votul este obligatoriu în Belgia, Cipru, Grecia și Luxemburg.

Dacă doriţi să candidaţi

Pentru a candida la alegerile pentru Parlamentul European, va trebui să declarați că îndepliniţi condiţiile de eligibilitate și că nu candidaţi şi în altă ţară din UE.

La alegerile europene, puteţi vota şi candida într-o singură ţară.

Dacă decideţi să votaţi sau să candidaţi în ţara în care locuiţi, nu mai puteţi face acest lucru în ţara de origine.

Dreptul de a candida

În calitate de cetățean european, puteți candida în condițiile aplicabile cetățenilor țării în care locuiți. Dacă pentru a candida, aceștia trebuie să dovedească faptul că au locuit în ţara respectivă pe o anumită perioadă de timp, această condiţie vi se va aplica şi dumneavoastră.

Totuşi, perioadele petrecute în alte ţări din UE (diferite de ţara de origine) ar trebui luate în considerare.

În țările UE în care peste 20% din electorat provine din alte state, țara gazdă v-ar putea oferi dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul European doar după ce ați dovedit că ați locuit acolo pe o perioadă mai lungă. În prezent, în această situație se află doar Luxemburg.

Mai multe despre vot și posibilitatea de a candida în țara-gazdă:

Alegeţi ţara

* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere