Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 16/11/2017

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Ja esat ES pilsonis un dzīvojat citā ES valstī, jums ir tiesības balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās šajā valstī.

Iekļaušana vēlētāju sarakstā

Ja vēlaties balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās valstī, kurā dzīvojat, jums jāpauž nodoms to darīt un jālūdz, lai jūs iekļautu attiecīgās valsts vēlētāju sarakstā.

Uzziniet, kur un kā reģistrēties jūsu jaunās dzīvesvietas valstī:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Reģistrējoties balsošanai Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jums vajadzēs arī apliecināt, ka balsosit tikai vienā valstī.

Balsošanas nosacījumi

Ja esat ES pilsonis, jūs varat balsot ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tās valsts pilsoņi, kurā dzīvojat. Ja pilsoņi šajā valstī balsstiesības iegūst tikai tad, ja tur nodzīvojuši noteiktu laikposmu, šis nosacījums attiecas arī uz jums.

Tomēr vērā jāņem arī laiks, ko esat pavadījis citās ES valstīs (izņemot jūsu pilsonības valsti).

Tajās ES valstīs, kurās vairāk nekā 20 % no visu vēlētāju kopuma ir nepilsoņi vai citu valstu pilsoņi, var būt spēkā īpaši noteikumi; tādos gadījumos uzņēmējvalsts var noteikt ilgāku uzturēšanās laiku, iekams drīkst piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Patlaban tā notiek tikai Luksemburgā.

Obligāts pienākums balsot

Ja jūsu uzņēmējvalstī ir obligāti jābalso Eiropas Parlamenta vēlēšanās un pēc reģistrēšanās esat iekļauts šīs valsts vēlētāju sarakstā, jums ir pienākums balsot — tieši tāpat kā šīs valsts pilsoņiem.

Balsošana ir obligāta šajās ES valstīs: Beļģijā, Grieķijā, Kiprā un Luksemburgā.

Kandidēšana

Kandidējot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jums būs jāsniedz paziņojums, ka atbilstat kritērijiem, kuri izvirzīti kandidātiem, un ka nekandidējat nevienā citā ES valstī.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās balsot un kandidēt drīkst tikai vienā valstī.

Ja vēlaties balsot vai kandidēt dzīvesvietas valstī, jūs to nevarat darīt arī savā izcelsmes valstī.

Tiesības kandidēt

Ja esat ES pilsonis, vēlēšanās varat kandidēt ar tādiem pašiem nosacījumiem kā jūsu dzīvesvietas valsts pilsoņi. Ja pilsoņi šajā valstī tiesības kandidēt ES vēlēšanās iegūst tikai tad, ja tur nodzīvojuši noteiktu laikposmu, šis nosacījums attiecas arī uz jums.

Tomēr vērā jāņem arī laiks, ko esat pavadījis citās ES valstīs (izņemot jūsu pilsonības valsti).

Tajās ES valstīs, kurās vairāk nekā 20 % no visu vēlētāju kopuma ir nepilsoņi vai citu valstu pilsoņi, var būt spēkā īpaši noteikumi; tādos gadījumos uzņēmējvalsts var noteikt ilgāku uzturēšanās laiku, iekams drīkst kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Patlaban tā notiek tikai Luksemburgā.

Vēl par balsošanu un savas kandidatūras izvirzīšanu vēlēšanās jaunajā dzīvesvietas valstī:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.