Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2017-11-16

Europos Parlamento rinkimai

Jei esate ES pilietis, gyvenantis kitoje ES šalyje, turite teisę balsuoti ir būti kandidatu tos šalies Europos Parlamento rinkimuose.

Įrašymas į rinkėjų sąrašą

Jei norite balsuoti Europos Parlamento rinkimuose gyvenamoje šalyje, turite šį pageidavimą pareikšti ir būti įtraukti į tos šalies rinkėjų sąrašą.

Sužinokite, kur ir kaip užsiregistruoti šalyje, kurioje šiuo metu gyvenate:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Registruodamiesi balsuoti Europos Parlamento rinkimuose taip pat turėsite pareikšti, kad vienuose rinkimuose balsuosite tik vieną kartą.

Balsavimo sąlygos

Jei esate ES pilietis, balsuosite tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip jūsų gyvenamos šalies piliečiai. Jei reikalaujama, kad piliečiai būtų gyvenę šalyje tam tikrą laiką, kad galėtų balsuoti, ta pati sąlyga bus keliama ir jums.

Tačiau turėtų būti atsižvelgta į laikotarpius, kuriuos gyvenote kitose nei savo ES šalyse.

ES šalyse, kuriose ne jų piliečiai sudaro daugiau kaip 20 % visų rinkėjų, gali būti taikomos specialios taisyklės. Tokiais atvejais valstybė narė gali reikalauti, kad asmuo joje būtų gyvenęs ilgiau, kad galėtų dalyvauti joje rengiamuose Europos Parlamento rinkimuose. Šiuo metu vienintelė tokia šalis yra Liuksemburgas.

Privalomas balsavimas

Jei šalyje balsavimas Europos Parlamento rinkimuose yra privalomas ir jūs įtrauktas į tos šalies rinkėjų sąrašą, jūs balsuoti privalote, kaip ir tos šalies piliečiai.

Balsavimas privalomas šiose ES šalyse: Belgijoje, Graikijoje, Kipre ir Liuksemburge.

Kandidatavimas

Kad galėtumėte būti kandidatu Europos Parlamento rinkimuose, turėsite pateikti deklaraciją, kad jums nebuvo atimta teisė to daryti ir kad nesate kandidatas jokioje kitoje ES šalyje.

Europos Parlamento rinkimuose balsuoti ir būti kandidatu galite tik vienoje šalyje.

Jei nusprendėte balsuoti arba būti kandidatu šalyje, kurioje gyvenate, to paties daryti savo šalyje negalite.

Kandidatavimo sąlygos

Jei esate ES pilietis, kandidatuoti galite tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip jūsų gyvenamos šalies piliečiai. Jei reikalaujama, kad piliečiai būtų gyvenę šalyje tam tikrą laiką, kad galėtų kandidatuoti ES rinkimuose, ta pati sąlyga bus keliama ir jums.

Tačiau turėtų būti atsižvelgta į laikotarpius, kuriuos gyvenote kitose nei savo ES šalyse.

ES šalyse, kuriose ne jų piliečiai sudaro daugiau kaip 20 % visų rinkėjų, gali būti taikomos specialios taisyklės. Tokiais atvejais valstybė narė gali reikalauti, kad pilietis joje būtų gyvenęs ilgiau, kad galėtų kandidatuoti joje rengiamuose Europos Parlamento rinkimuose. Šiuo metu vienintelė tokia šalis yra Liuksemburgas.

Daugiau informacijos apie balsavimą ir kandidatavimą šalyje, kurioje šiuo metu gyvenate:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Viešosios konsultacijos
    Pagalbos tarnybos
    Pagalba ir patarimai