Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 16/11/2017

Izbori za Europski parlament

Ako ste državljanin EU-a koji živi u drugoj državi EU-a, imate pravo glasa i pravo kandidirati se na izborima za Europski parlament u toj državi.

Kako se upisati na registar birača

Ako želite glasati na izborima za Europski parlament u zemlji u kojoj živite, morate izraziti svoju namjeru da to učinite i upisati se u registar birača u toj zemlji.

Saznajte gdje i kako se registrirati u vašoj državi domaćinu:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Kada se registrirate kao glasač za izbore za Europski parlament, morat ćete izjaviti i da ćete glasati samo jednom na istim izborima.

Uvjeti glasanja

Kao državljanin EU-a, glasat ćete pod istim uvjetima kao i državljani zemlje u kojoj živite. Ako državljani moraju živjeti u zemlji određeno vrijeme da bi mogli glasati, isto će vrijediti i za vas.

Međutim, trebalo bi se uzeti u obzir i vrijeme koje ste proveli u drugim državama EU-a - osim svoje zemlje podrijetla.

Posebna pravila primjenjuju se na države EU-a u kojima ne-državljani čine više od 20% ukupnog izbornog tijela; U takvim slučajevima država domaćin može zahtijevati dodatno razdoblje boravka u toj zemlji prije nego što možete sudjelovati u izborima za Europski parlament. Danas je Luksemburg jedina takva država.

Obavezno glasanje

Ako je glasanje na izborima za Europski parlament obavezno u vašoj zemlji domaćinu i, ako ste, nakon upisa stavljeni na popis birača u toj zemlji, obavezni ste glasati - kao i državljani te zemlje.

Glasanje je obavezno u ovim državama EU-a: Belgija, Cipar, Grčka i Luksemburg

Kandidiranje

Kada se kandidirate na izborima za Europski parlament, morat ćete dati izjavu da niste diskvalificirani od kandidature i da se niste kandidirali niti u jednoj drugoj državi EU-a.

Na izborima za Europski parlament, možete glasati i kandidirati se samo u jednoj državi.

Ako ste odlučili glasati ili se kandidirati u državi u kojoj živite, ne možete to isto učiniti u državi podrijetla.

Uvjeti za kandidiranje

Kao državljanin EU-a, možete se kandidirati pod istim uvjetima kao i državljani zemlje u kojoj živite. Ako državljani moraju živjeti u zemlji određeno vrijeme da bi mogli glasati, isto će vrijediti i za vas.

Međutim, trebalo bi se uzeti u obzir i vrijeme koje ste proveli u drugim državama EU-a - osim svoje zemlje podrijetla.

Posebna pravila primjenjuju se na države EU-a u kojima ne-državljani čine više od 20% ukupnog glasačkog tijela; U takvim slučajevima država domaćin može zahtijevati da u toj zemlji morate boraviti određeno vrijeme prije nego što se možete kandidirati na izborima za Europski parlament. Danas je Luksemburg jedina takva država.

Više o glasovanju i kandidiranju na izborima u vašoj državi domaćinu:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Zakonodavstvo EU
Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje