Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 16/11/2017

Volby do Evropského parlamentu

Pokud jste státními příslušníky některé ze zemí Evropské unie a přestěhovali jste se do jiné členské země, máte i tam právo volit nebo kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Zápis na seznam voličů

Pokud chcete volit ve volbách do Evropského parlamentu v zemi svého současného bydliště, musíte tento svůj úmysl oznámit a nechat se zapsat na seznam voličů této země.

Kde a jak se zaregistrovat k pobytu v hostitelské zemi:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

V rámci registrace k volbám do Evropského parlamentu budete muset také prohlásit, že v daných volbách budete volit jen jednou.

Podmínky pro účast ve volbách

Jako státní příslušník státu EU můžete volit za stejných podmínek jako státní příslušníci země, ve které žijete. Pokud se na státní příslušníky vztahuje podmínka, že mohou volit až po určité době strávené v zemi, bude se stejná podmínka vztahovat i na vás.

Nicméně by měla být zohledněna doba, kterou jste strávili v ostatních zemích EU, tj. mimo vaši domovskou zemi.

Zvláštní podmínky se mohou uplatňovat v těch členských státech, kde voliči z jiných zemí představují více než 20 % všech voličů. V těchto případech může hostitelská země předtím než vám umožní účastnit se voleb do Evropského parlamentu, požadovat delší dobu pobytu. Jedinou takovou zemí je v současné době Lucembursko.

Povinná volební účast

Pokud je v hostitelské zemi účast ve volbách do Evropského parlamentu povinná a vy jste se na vlastní žádost nechali zapsat do seznamu voličů této země, máte povinnost k volbám jít - stejně jako státní příslušníci této země.

Povinná volební účast existuje v těchto zemích Unie: Belgie, Kypr, Lucembursko a Řecko.

Kandidatura ve volbách

Hodláte-li kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu, budete muset učinit prohlášení, že jste nebyli zbaveni práva být voleni a že nekandidujete v žádné jiné zemi EU.

Ve volbách do Evropského parlamentu můžete volit a kandidovat pouze v jedné zemi.

Jestliže se rozhodnete volit nebo kandidovat v zemi, kde v současné době žijete, nemůžete již v těch samých volbách volit nebo kandidovat i ve vaší domovské zemi.

Podmínky pro kandidáty

Jako občan EU můžete kandidovat ve volbách za stejných podmínek jako státní příslušníci země, v níž žijete. Pokud se na státní příslušníky vztahuje podmínka, že ve volbách do EP mohou kandidovat až po určité době strávené v zemi, bude se stejná podmínka vztahovat i na vás.

Nicméně by měla být zohledněna doba, kterou jste strávili v ostatních zemích EU, tj. mimo vaši domovskou zemi.

Zvláštní podmínky se mohou uplatňovat v těch členských státech, kde voliči z jiných zemí představují více než 20 % všech voličů. V těchto případech může hostitelská země předtím než vám umožní kandidovat ve volbách do EP, vyžadovat delší dobu pobytu. Jedinou takovou zemí je v současné době Lucembursko.

Další informace o účasti ve volbách v hostitelské zemi a o možnosti v nich kandidovat:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství