Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 26/04/2017

Euroopa Parlamendi valimised – Eesti

Välismaalastest ELi kodanikud kantakse Euroopa Parlamendi valimisteks automaatselt valijate registrisse siis, kui nad registreerivad end elanikuks.

Euroopa Parlamendi valimistel hääletamiseks peate:

  • olema vähemalt 18-aastane
  • ei tohi olla valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ega kanda vanglakaristust

Sellest teavitamiseks, kus välismaalasest ELi kodanik kavatseb Euroopa Parlamendi valimistel hääletada, peab ta esitama Eesti Vabariigi Valimiskomisjonile ühekordse avalduse valijate nimekirja kandmiseks.

Kandideerimiseks Euroopa Parlamendi valimistel peate olema vähemalt 21-aastane.

Kandideerida ei tohi tegevväelased ega isikud, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannavad vanglakaristust.

Välismaalastest ELi kodanikud, kes kandideerivad Euroopa Parlamendi valimistel, peavad kinnitama, et nad ei kandideeri üheski teises liikmesriigis ning et puuduvad nende kandideerimist takistavad asjaolud. Selleks peavad nad esitama Eesti Vabariigi Valimiskomisjonile asjaomase taotluse.

Lisateave selle teema kohta
Euroopa Parlamendi valimised
Avalikud arutelud
    Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
    Küsige riiklikelt haldusasutustelt
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid