Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 26/04/2017

Europese verkiezingen – België

Stemmen

Om te mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, moeten niet-Belgische onderdanen:

 • EU-burgers zijn
 • minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • opgenomen zijn in de kiezerslijst in België
 • stemrecht hebben (niet uit het kiesrecht uitgesloten of geschorst zijn)
 • niet als kiezer ingeschreven zijn in hun land van herkomst

Niet-Belgische EU-burgers moeten zelf contact opnemen met de Belgische gemeente waar ze wonen, om te laten weten dat ze voor de verkiezingen voor het Europees Parlement zullen stemmen.

Als u eenmaal op de kiezerslijst staat, bent u verplicht te stemmen voor verkiezingen voor het Europees Parlement. Niet stemmen kan tot boetes leiden.

Zich verkiesbaar stellen

Om zich verkiesbaar te stellen voor het Europees Parlement moet u:

 • een EU-burger zijn
 • een inwoner van een EU-land zijn
 • minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
 • het recht hebben om u kandidaat te stellen

Als niet-Belgische EU-burger moet u een verklaring afleggen dat:

 • u zich niet ook verkiesbaar stelt voor het Europees Parlement in een ander EU-land, en dat
 • u in uw thuisland het passief kiesrecht niet verloren heeft na een administratieve of rechterlijke beslissing

Deze verklaring overhandigt u aan het stembureau, samen met uw aanvraag voor kandidatuur.

Ga naar de Belgische Directie Verkiezingen voor meer informatie over stemmen of verkiesbaarheid in België.

Algemene informatie hierover
Europese verkiezingen
Openbare raadpleging
  Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
  Vraag het aan de nationale instanties
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies