Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 26/04/2017

Ohlášení přítomnosti na území u krátkodobých pobytů (kratších než 3 měsíce) – Česká republika

Občané EU a jejich rodinní příslušníci musí hlásit na Policii České republiky místo pobytu po vstupu, bude-li předpokládaný pobyt delší 30dnů.

Tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území České republiky.

Povinnost ohlásit místo pobytu na Policii České republiky  se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele.

Chcete-li ohlásit místo pobytu, měli byste jít na pracoviště odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republikyEnglish (pokud se jedná o ubytování v soukromí). Pokud se jedná o ubytovací zařízení, má tuto povinnost ubytovatel.

Viz také:

  • Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytuEnglish
  • Entering the Czech Republic, duties, length of stayEnglish
Veřejné konzultace
    Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
    Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství