Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 26/04/2017

Съобщаване за присъствие при кратък престой (< 3 месеца) – България

Гражданите на ЕС и техните семейства не трябва да уведомяват властите при пристигане в страната.

Трябва да се регистрирате, ако престоя Ви надвишава 3 месеца.

За да направите това трябва да отидете до:

Вижте основната информация по темата
Съобщаване за присъствие при кратък престой (< 3 месеца)
Обществени консултации
    Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
    Свържете се с националните администрации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети