Available languages:

Развиване на бизнес
Последна проверка: 27/11/2018

Съобщаване за присъствие при кратък престой (< 3 месеца) – България

Гражданите на ЕС и техните семейства не трябва да уведомяват властите при пристигане в страната.

Трябва да се регистрирате, ако престоя Ви надвишава 3 месеца.

За да направите това трябва да отидете до:

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: