Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-04-26

Gyvenamosios vietos užsienyje registravimas – Lietuva

Gyvenamąją vietą reikia užregistruoti tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikoje per 6 mėnesių laikotarpį gyvensite ilgiau nei 3 mėnesius. Tai būtina padaryti per 3 mėnesius nuo atvykimo.

Teisės gyventi Lietuvoje patvirtinančio dokumento prašykite tos vietos, kurioje ketinate deklaruoti gyvenamąją vietą, migracijos tarnybos poskyryje.

Jei nesate dirbantis asmuo (esate pensininkas arba turite pakankamai pragyvenimo lėšų), kaip pakankamų išteklių įrodymą turite pateikti šiuos dokumentus (sąrašas neišsamus):

 • banko sąskaitos išrašą;
 • dokumentą, patvirtinantį, kad gaunate pensiją;
 • kito asmens įsipareigojimą jus išlaikyti.

Jums bus išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtinama jūsų teisė gyventi Lietuvoje. Jums nereikia jo visada nešiotis.

Gavę minėtą pažymėjimą, taip pat turite pranešti apie savo buvimą gyvenamosios vietos valdžios institucijoms. Tai galite padaryti vietos savivaldybėje ar seniūnijoje. Jeigu jums reikia adreso Lietuvoje patvirtinimo dokumento, tiesiog jo paprašykite.

Už registraciją atsakingos institucijos:

 • Migracijos tarnybaEnglish išduoda pažymėjimą, kuriuo patvirtinama jūsų teisė gyventi Lietuvoje;
 • miesto savivaldybė arba seniūnija užregistruoja jūsų adresą.
Žr. pagrindinę informaciją šia tema
Gyvenamosios vietos užsienyje registravimas
Viešosios konsultacijos
  Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?
  Klauskite nacionalinių administravimo įstaigų
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai