Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Viimati ajakohastatud : 15/01/2018

Elukoha registreerimine välismaal – Eesti

Te peate end elanikuna registreerima 3 kuu jooksul pärast riiki saabumist.

Elanikuna registreerimiseks peate pöörduma oma elukohajärgsesse lähimasse kohalikku omavalitsusse, samuti saate elukohateate esitada riigiportaalis eesti.ee rahvastikuregistri e-teenust kasutades. Elukoha registreerimisest saate lähemalt lugeda riigiportaalist ja siseministeeriumi kodulehelt.

Mittetöötavad inimesed (pensionärid, iseseisvad isikud) ei pea esitama tõendeid piisavate rahaliste vahendite olemasolu kohta.

ELi kodanikuna on teil õigus saada tähtajaline elamisõigus pärast seda, kui olete oma elukoha registreerinud Eesti rahvastikuregistris. Ühe kuu jooksul pärast oma elukoha registreerimist peate politsei- ja piirivalveametilt taotlema Eesti ID-kaarti, mis tõendab teie ajutist riigis elamise õigust.

ID-kaarti ei ole vaja pidevalt kaasas kanda, kuid see on soovituslik.

Kui te ei ole oma elukohta 3 kuu jooksul registreerinud, käsitatakse teid Eesti territooriumil ebaseaduslikult elava isikuna.

Elamisõiguse saamiseks pöörduge vastutavasse ametiasutusse: Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet.

Lisateave selle teema kohta
Elukoha registreerimine välismaal
Avalikud arutelud
    Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
    Küsige riiklikelt haldusasutustelt
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid