Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 26/04/2017

Přihlášení k pobytu v zahraničí – Česká republika

Jako státní příslušník jedné ze zemí EU nemáte povinnost si při příjezdu do České republiky svůj pobyt zaregistrovat.

Máte-li však v úmyslu pobývat na území České republiky déle než 3 měsíce, můžete požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Nejde však o povinnost.

Registrovat svůj pobyt můžete na příslušném pracovišti ministerstva vnitraEnglish

Chcete-li si nechat vydat potvrzení o přechodném pobytu, musíte žádost předložit na příslušnémformulářiEnglish .

Kromě toho je třeba dodat:

 • cestovní dokladEnglish (tj. cestovní pas, případně průkaz totožnosti státního občana EU)
 • doklad potvrzující účel pobytuEnglish (tj. zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost, případně studium)
 • 1 fotografiiEnglish
 • doklad o cestovním zdravotním pojištěníEnglish - není-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost
 • doklad o zajištění ubytováníEnglish

Doklady přikládané k této žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Měli byste se vždy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženyEnglish .

Viz také:

 • Potvrzení o přechodném pobytu na území České republikyEnglish

 

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Přihlášení k pobytu v zahraničí
Veřejné konzultace
  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
  Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství